Tjenesteydelser - 362166-2014

Vis forkortet udgave

24/10/2014    S205

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende »Gennemgang af anvendelsesområdet for befordringspligt« — SMART 2014/0011

2014/S 205-362166

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B: Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Postadresse: kontor: BU33 04/035
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Vesa Terävä, afdelingschef
Mailadresse: vesa.terava@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=451

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Undersøgelse vedrørende »Gennemgang af anvendelsesområdet for befordringspligt« — SMART 2014/0011.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Undersøgelsen skal resultere i en faktuel og grundig socioøkonomisk analyse, som vil gøre det muligt, sammen med data, der skal indsamles fra de nationale reguleringsmyndigheder, at beslutte, hvorvidt og hvordan anvendelsesområdet for befordringspligten skal ændres på EU-plan. Undersøgelsen forventes derfor blandt andet at analysere:
i) de direkte og indirekte socioøkonomiske fordele og ulemper ved at levere en (mindste-)kvalitet af radio- og tv-tjenester på EU-plan
ii) i hvilket omfang markedet og politiske initiativer (bortset fra befordringspligt) kan forventes at sikre brugerne levering af bredbåndsforbindelser (f.eks. udrulning af LTE og nationale bredbåndsplaner, EU's strukturfonde, statsstøtte)
iii) relevansen af de nuværende krav og modaliteter vedrørende befordringspligt
iv) en eventuel begrænsning i eksisterende forpligtelser til befordringspligt i det omfang, hvor markedet leverer tjenesterne (f.eks. adgang til offentligt tilgængelige telefontjenester, telefonbøger og telefonoplysning, offentlige telefonbokse).
Herudover vil undersøgelsen vurdere overkommeligheden af takster inden for befordringstjenester såvel som muligheden for yderligere forpligtelser til befordringspligt for bredbånd, dvs. gennemførligheden af og omkostninger ved at forbinde offentlige steder med særlig interesse som f.eks. skoler, biblioteker og sundhedscentre. Desuden vil de positive og negative aspekter i forbindelse med forskellige finansieringsmekanismer til befordringstjenester blive vurderet (f.eks. offentlige midler, finansielle bridrag fra den elektroniske kommunikationssektor eller andre modtagere og/eller forbrugere af fastnettjenester og trådløse tjenester i form af ekstra gebyrer).
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 146 700 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 15
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 65
3. Ledelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0011.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 74-127001 af 15.4.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0660444/00-87
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
14.10.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 7
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Tech4i2 Limited (ledende partner) med Genesis Media GmbH (partner), time.lex BV CVBA (partner), Acreo Swedish ICT AB (partner)
Postadresse: Dock, 75 Exploration Drive
By: Leicester
Postnummer: LE4 5NU
Land: Det Forenede Kongerige
Mailadresse: pdfoley@tech4i2.com
Telefon: +44 7796174330
Internetadresse: http://www.tech4i2.com

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 146 700 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 10
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Politik for elektronisk kommunikation.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat B: Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, afdeling B2: Lovgivningskoordinering og brugere, att. hr. Vesa Terävä
Postadresse: kontor BU33 04/035
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: vesa.terava@ec.europa.eu
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.10.2014