Tjenesteydelser - 363149-2019

02/08/2019    S148    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Miljøregnskaber

2019/S 148-363149

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat, Directorate E »Sectoral and regional statistics«
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Ms Christine Wirtz, Acting Director E
E-mail: estat-directorate-e-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +352 430134994
Fax: +352 430137316

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4817
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Statistikker

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Miljøregnskaber

Sagsnr.: ESTAT/E/2019/009
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79330000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter: bistand til udvikling af spørgeskemaer og behandling af data om miljøregnskaber, metodologisk støtte.

Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i følgende delkontrakter:

Parti 1: Støtte til validering og udvikling af monetære miljøregnskaber

Parti 2: Dataindsamling og udvikling af fysiske miljøregnskaber

Parti 3: Opdatering og anvendelse af modeller til at vurdere råmaterialeækvivalenter (RME-model — Raw Material Equivalent)

Parti 4: Støtte til produktion af vandstatistikker og udvikling af vandregnskaber

Parti 5: Sekundære råmaterialer og affaldsregnskab

Parti 6: Den cirkulære økonomis økonomiske aspekter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 561 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 6
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Støtte til validering og udviklingen af monetære miljøregnskaber

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud for parti 1 er:

— at støtte Eurostat i processen med dataindsamling, validering, udfyldning af huller og vurderinger for det statistiske område for monetære miljøregnskaber

— at støtte dataanalyse, -kvalitetsvurdering og -formidling for det statistiske område for monetære miljøregnskaber

— at vedligeholde, forbedre og operere de eksisterende IT-værktøjer og at udvikle og anvende nye og mere effektive, omfattende og sammenhængende IT-værktøjer, der vil være kompatible med Eurostat's IT-miljø, til landenes udfyldelse af spørgeskemaerne, landenes datatjek og til Eurostats datavalidering, -analyse og -formidling

— at støtte den metodologiske udvikling af monetære miljøregnskaber og udviklingen af nye dataindsamlinger på området for miljø-økonomiske regnskaber udført af Eurostat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 885 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Dataindsamling og udvikling af fysiske miljøregnskaber

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud for parti 2 er at bistå Eurostat i dataindsamling og udvikling på området for fysiske miljøregnskaber, særligt for 3 moduler i forordning (EU) nr. 691/2011.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 588 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Opdatering og anvendelse af modeller til at vurdere råmaterialeækvivalenter (RME-model — Raw Material Equivalent)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at bistå Eurostat i:

— opdatering, revidering og anvendelse af Eurostats EU RME-model og opdatering/revidering af dens dokumentation

— opdatering og forbedring af modellens forenklede version (landespecifikt RME-værktøj), opdatering/revidering af dens dokumentation og levering af støtte til værktøjets brugere og nationale statistiske institutter, der arbejder på vurderinger af MFA-RME (MFA — Material Flow Account)

— anvendelse, testning og videreudvikling af opdelingsmetoden, der i øjeblikket udvikles til Eurostats internationale input-output-tabel (ICIOT — Inter-Country Input-Output Table) med henblik på udvikling i retning af en fremtidig omskiftning til en international input-output modelkerne

— forberedelse af bidrag til internationale udviklinger i vurdering af efterspørgselsbaserede materialestrømsindikatorer, særligt institutionaliseringen af en global database for input-output og miljøforlængelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 210 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Støtte til produktion af vandstatistikker og udvikling af vandregnskaber

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedformålene med parti 4 i dette udbud har to dele, der henholdsvist vedrører vandstatistik og vandregnskaber:

1) yde støtte til Eurostats indsamling af vandstatistiske data i hele produktionscyklussen. Tilbudsgiveren skal bidrage til udarbejdelse, problemfri udførelse og opfølgning af dataindsamlingsøvelsen, der har til hensigt at opnå et datasæt af høj kvalitet af europæiske vandstatistikker.

2) Eurostats forberedelse af produktionen af fremtidige vandregnskaber understøttes gennem bidrag til metodologisk udvikling og udarbejdelse/vurdering af muligheder for juridisk dækning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 276 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sekundære råmaterialer og affaldsregnskab

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet for dette udbud for parti 5 er at producere EU-dækkende integrerende materialestrømsregnskaber og affaldsregnskaber, inklusive strømme for sekundære råmaterialer, såvel som regnskaber for fysiske materialeaktiver. Disse vil være enkeltstående estimater som en gennemførlighedsundersøgelse, før regelmæssig produktion tages i betragtning (hvilket ikke vil være en del af denne kontrakt).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 198 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Den cirkulære økonomis økonomiske aspekter

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet for dette udbud for parti 6 er at udvikle rammer til indsamling af økonomisk data om cirkulær økonomi og bioøkonomi, kompilere data og beskrive en generisk begrebsmæssig metode og fastlægge afgrænsningsprocessen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 404 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Det europæiske statistiske program 2013-2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3)

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Eurostat, Room B4/444

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbud må overvære åbningen.

Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes give besked herom per e-mail senest 48 timer i forvejen. Alle præciseringer i forbindelse med meddelelsens indhold samt proceduren forefindes i afsnit 4.3.2 i de tekniske specifikationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/07/2019