Usluge - 364842-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Programski paketi i informacijski sustavi
NDBroj objave obavijesti364842-2019
PDDatum objave02/08/2019
OJBroj izdanja SL S-a148
TWMjesto/grad kupcaZAGREB
AUSlužbeno ime kupcaHrvatske autoceste d.o.o. (57500462912)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan30/07/2019
DTRok za podnošenje03/09/2019
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.hac.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU