Varer - 364922-2020

04/08/2020    S149

Danmark-Hillerød: Apparatur til nyredialyse

2020/S 149-364922

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2, Blok E, st.
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af udstyr til akutdialyse (CRRT)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33181000 Apparatur til nyredialyse
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Anskaffelse udstyr til akutdialyse (CRRT) på baggrund af COVID-19 pandemi.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 937 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33181000 Apparatur til nyredialyse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sundhedsstyrelsen havde formandsskabet for en særlig COVID-19 Intensiv Task Force, som sammen med regionerne skal sikre etablering af det nødvendige antal intensive pladser. Sundhedsstyrelsen udsendte 22. marts styrelsens første vurdering af behovet for intensiv kapacitet og respiratorbehandling under epidemiens første bølge. Estimaterne for respiratorbehovet byggede på prognoser fra Statens Serum Institut baseret på data fra henholdsvis Kina og fra Italien.

Baseret på prognosen fra Italien er behovet for intensive pladser med respirator 827 i spidsbelastningsugen, i et 13 ugers scenarie har en maksimal belastning i epidemiuge 4 – 7, og med en gennemsnitlig indlæggelsestid på intensiv på 2 uger. Den tilsvarende prognose baseret på data fra Kina anslår behovet for respiratorpladser i spidsbelastningsugen til lige under 1 000.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Ordregivere kan i henhold til udbudslovens § 80, stk. 5 foretage indkøb uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når der opstår et akut behov. I disse situationer vil det være muligt at kontakte en leverandør direkte med henblik på at indgå en kontrakt om levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der skal imødekomme det akutte behov.

Der kan ikke være tvivl om, at hospitalernes og sundhedsinstitutionernes umiddelbare behov (varer, tjenesteydelser og offentligt bygge- og anlægsarbejde) skal opfyldes hurtigst muligt.

Om dette gør det umuligt at overholde selv de meget korte frister i hasteprocedurerne for offentlige eller begrænsede udbud (hhv. 15 og 10 dage til at afgive tilbud), skal afgøres fra sag til sag, men det er sandsynligt i de fleste tilfælde, i det mindste med hensyn til de væsentligt større kortsigtede behov, i takt med at smittekurven stiger.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Anskaffelse af udstyr til akutdialyse (CRRT)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Baxter A/S
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 937 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 937 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Postadresse: der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/07/2020