Varer - 366375-2019

05/08/2019    S149    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Ballerup: Industrimaskiner

2019/S 149-366375

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Cecilie Juhl
E-mail: fmi-id-sma09@mil.dk
Telefon: +45 72814219

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b52117c-ddd9-4ffb-ae8e-0dbdae25bdef/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0b52117c-ddd9-4ffb-ae8e-0dbdae25bdef/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsundersøgelse - Anskaffelse af påhængsmotorer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at udbyde en ny rammeaftale på levering af påhængsmotorer med tilhørende reservedele til brugervedligeholdelse. I den forbindelse gennemføres en markedsundersøgelse, hvor formålet er at indsamle viden om markedet, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale samt valg af udbudsstrategi. FMI har derfor udarbejdet en række spørgsmål, som vi håber, I kan have interesse i at svare på. Det skal understreges, at det ikke er obligatorisk at svare på spørgsmålene eller deltage i denne markedsundersøgelse, og en besvarelse eller delvis besvarelse vil ikke påvirke eventuel deltagelse i et fremtidigt udbud. Bemærk venligst, at dette dokument ikke er en del af et udbudsmateriale. Vi ser gerne, at jeres svar er så uddybende så muligt. RFI-besvarelser bedes uploades via Ethics inden den 11.9.2019 kl. 13:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

FMI planlægger at udbyde en rammeaftale på levering af påhængsmotorer med tilhørende reservedele til brugervedligeholdelse. FMI råder i dag over SOLAS-godkendte og CE -godkendte påhængsmotorer fra producenten Mercury og Yamaha fra 9,9HK til 225HK i både 2-takt og 4-takt modeller. FMI ønsker at genforsyne eksisterende materiel sådan forstået, at nye påhængsmotorer har synergi med eksisterende motorer på hjælpemateriel såsom styring, ledningsnet etc. FMI ønsker, at påhængsmotorer er SOLAS-godkendte og leveres med specifikt typecertifikat.

II.2.14)Yderligere oplysninger

RFI'en kan downloades i Ethics, jf. sektion 1.3. Såfremt der er spørgsmål eller behov for præcisering, kan FMI kontaktes via Ethics.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2019