Tjenesteydelser - 368495-2019

06/08/2019    S150

Portugal-Lissabon: Sikkerhedstjenester for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

2019/S 150-368495

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Postadresse: Praça Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
Kontaktperson: Mr BIEDRON Wiktor — Facilities and Logistics
E-mail: OP252019@emsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.emsa.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Postadresse: Praça Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: OP252019@emsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.emsa.europa.eu
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5242
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sikkerhedstjenester for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Sagsnr.: EMSA/OP/25/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79710000 Sikkerhedstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er indgåelse af 2 kontrakter med den samme kontrahent om udførelse af sikkerhedstjenester og tilknyttede tjenester i EMSA's og EMCDDA's lokaler i Lissabon.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sikkerhedstjenester til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79713000 Vagttjenester
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79714000 Overvågningstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Hovedudførelsessted:

Lissabon, i EMSA's lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er inddelt i 2 partier, og der vil blive indgået 2 separate kontrakter, 1 pr. parti. Kontrakten (rammetjenesteydelsesaftale) for parti 1 vil blive indgået mellem den valgte kontrahent og EMSA. Begge partier tildeles én og samme kontrahent. Tilbudsgiverne skal derfor afgive bud på parti 1 og parti 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sikkerhedstjenester for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79713000 Vagttjenester
79714000 Overvågningstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Hovedudførelsessted:

Lissabon, i EMCDDA's lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er inddelt i 2 partier, og der vil blive indgået 2 separate kontrakter, 1 pr. parti. Kontrakten (tjenesteydelseskontrakten) for parti 2 vil blive indgået mellem den valgte kontrahent og EMCDDA. Begge partier tildeles én og samme kontrahent. Tilbudsgiverne skal derfor afgive bud på parti 1 og parti 2.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for fornyelse 3 gange, hver gang for en periode på 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ikke relevant

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/09/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Elektronisk modtagne bud bliver åbnet kl. 11.00 (CET/CEST), svarende til kl. 10.00 (lokal tid i Lissabon), i EMSA's kontorer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/07/2019