Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 368557-2020

05/08/2020    S150

Danmark-Ikast: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 150-368557

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 127-310907)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Ammitzbøll Bjørn
E-mail: carabjo@ikast-brande.dk
Telefon: +45 99603270
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ikast-brande.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af totalrådgivning vedrørende ny daginstitution Børneby Øster, Ikast.

Sagsnr.: A 514908
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 - 6 år). Som option kan der vælges at tilkøbe funktioner til børn med særlige vidtgående behov, i skolealderen.

Bygningen skal opføres på et areal beliggende i yderkanten af Ikast by. Grunden er ubebygget. Ud over bygningen skal der etableres adgangsveje, parkering, udearealer, samt en offentlig sti i periferien af grunden.

Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med fleksible løsninger.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/07/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 127-310907

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.5
I stedet for:

De nedenfor anførte kriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 40

Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 30

Kvalitetskriterium - Navn: Referencer / Vægtning: 30

Omkostningskriterium - Navn: Prisen er ikke aktuel i denne fase. / Vægtning: 0

Læses:

De nedenfor anførte kriterier

Omkostningskriterium - Navn: Laveste pris. / Vægtning: 100

Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Forventet antal ansøgere: 7

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

1) At ansøger udviser den fornødne motivation.

2) At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver. "Lignende opgaver" forstås af ordregiver som værende opgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer vedrørende:

a) daginstitutioner,

b) totalrådgivning,

c) hovedentreprise,

d) nybyggeri.

3) At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvorfor der ønskes en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Læses:

Forventet antal ansøgere: 7

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

Organisation og faglige kompetencer(bedømmelses kriterie for at blive prækvalificeret. vægtes 40 %).

Opgaveforståelse (bedømmelses kriterie for at blive prækvalificeret. vægtes 30 %).

Referencer (bedømmelses kriterie for at blive prækvalificeret. vægtes 30 %).

Udvælgelsen vil ske under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvorfor der ønskes en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på:

Http//www.ibinder.dk

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrjuehyenl

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev i PDF-format på max. 3 sider.

I brevet skal der anføres oplysninger om ansøgerteamet, begrundelse for teamsammensætningen og motivation for at ansøge.

2) Udfyldt ESPD.

3) Referenceblade.

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden tiden talt fra ibrugtagning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. juli 2020, kl. 12:00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 15. juli 2020 på iBinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

Læses:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på:

Http//www.ibinder.dk

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mrjuehyenl

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. august 2020, kl. 12:00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 13. august 2020 på iBinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 03/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.3
I stedet for:
Dato: 12/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Årsagen til at der ændringerne er pga. af muligheden for misforståelser i udbudsmaterialet samt et ønske om længere tid pga. sommerferie.