Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 371499-2021

22/07/2021    S140

Danmark-København: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2021/S 140-371499

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Gyldenløvesgade 15
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1600
Land: Danmark
E-mail: betmad@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af madordning og vikarmad til 0-5 års daginstitutioner i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet har til hensigt, at sikre, at daginstitutioner, der ikke har køkkenforhold, som giver mulighed for egen madproduktion, kan opfylde dagstilbudslovens § 16a krav om tilbud af et sundt frokostmåltid.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet består af at tilberede og levere en serveringsklar frokost til et antal 0-5 års daginstitutioner i Københavns Kommune.

Derudover skal der leveres formiddags-/eftermiddagsmad til vuggestuebørn og eftermiddagsmad med tilhørende mælk til de der tilvælger det i den før nævnte gruppe.

Daginstitutioner der selv laver frokost til dagligt, skal endvidere have mulighed for at kunne bestille vikarmad akut og på længerevarende basis.

Hver madmodel skal kunne leveres i en almindelig, en halal- og en vegetarversion.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Brede af udbudte sortiment / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Økologisk sortiment / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne består af muligheden for at forlænge kontrakten, således at den samlede kontraktperiode kan blive op til 4 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Da der ikke har været andre tilbudsgivere, som efter markedsdialog, har ønsket at komme med tilbud. Vurderes det at der ikke er andre virksomheder som kan leve op til kravspecifikationen jf. UBL § 80 stk 3 nr. 2.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/07/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Cheval Blanc Kantiner A/S
By: Hellerup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2021