Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 373921-2019

08/08/2019    S152    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Portugal-Lissabon: SafeSeaNet (SSN) — Den Europæiske Indeksserver — IKT-tjenester 2019-2023

2019/S 152-373921

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Postadresse: Praça Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT170
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: OPEN182019@emsa.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.emsa.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5099
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

SafeSeaNet (SSN) — Den Europæiske Indeksserver — IKT-tjenester 2019-2023

Sagsnr.: EMSA/OP/18/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet er at indgå en 2-årig rammeaftale med en erfaren kontrahent, der kan yde support til EMSA inden for kodekorrigering, udviklende vedligeholdelse, IT-helpdesk og opgraderinger relateret til SSN's Europæiske Indeksserver (EIS), som leverer support til medlemsstaterne i forbindelse med operationelle tjenester fra det centrale SSN-system.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Udførelsesstedet for opgaverne skal være kontrahentens lokaler. Der kan gives VPN-adgang til EMSA's infrastruktur og testmiljøerne, baseret på de underskrevne betingelser for anvendelse vedrørende sikkerhed.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De definerede tjenester vil blive gennemført via bestillinger på tjenester, efter at rammeaftalen (IT) er underskrevet og trådt i kraft, gennem specifikke kontrakter. Som udgangspunkt skal der for alle specifikke kontrakter anvendes kontrakttyper med faste leverancer og tider, defineret i bilag I til rammeaftalen (IT).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan, hvis EMSA beslutter det, fornyes for perioder på 12 måneder og op til en maksimal samlet periode på 48 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/09/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Elektronisk modtagne bud bliver åbnet kl. 11:00 (CET/CEST), svarende til kl. 10:00 (lokal tid i Lissabon), i Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds kontorer, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningsmødet vil være offentligt, og 1 repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Personer, der ønsker at deltage, bedes sende en anmodning (senest 5 kalenderdage før datoen for åbning af buddene) til følgende dedikerede e-mailadresse: open182019@emsa.europa.eu med angivelse af navnet på den person, der vil deltage, og på den tilbudsgiver, vedkommende repræsenterer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetadresse: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg

Internetadresse: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2019