Tjenesteydelser - 375682-2019

08/08/2019    S152

Danmark-Taastrup: Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger

2019/S 152-375682

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brøbeck
E-mail: xsbroe@dsb.dk
Telefon: +45 51614823

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse af CTS-automatik

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse af DSB's CTS-anlæg på 6 lokationer i Øst- og Vestdanmark. Anlæggene er leveret af Schneider Electronic.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50710000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger
50720000 Reparation og vedligeholdelse af centralvarmeanlæg
50730000 Reparation og vedligeholdelse af køleanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter forebyggende og afhjælpende vedligeholdelse af DSB's CTS-anlæg på 6 lokationer i Øst- og Vestdanmark.

Anlæggene består af hoved- og undercentraler som alle er leveret og installeret af Schneider.

Hovedstationerne er af mærket Vista fra Schneider.

Undercentraler af mærket Xenta fra Schneider.

Centralerne regulerer:

- Fjernvarme,

- Ventilation,

- Varme,

- Køl,

- Alarmer.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der forventes indgået en aftale med en varighed på 8 år (5 år + 3 gange 12 måneder som option).

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Interesserede økonomiske aktører anmodes om at henvende sig til DSB på den i afsnit I.1).

Angivne mailadresse for at modtage en foreløbig kravspecifikation for opgaven.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/08/2019