Usluge - 375802-2019

09/08/2019    S153    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Italija-Parma: Usluge savjetovanja u području upravljanja

2019/S 153-375802

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 128-311695)

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: Via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma
NUTS kod: ITH52
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za potporu BEREC-u — Ured BEREC-a
Mjesto: Riga
NUTS kod: LV
Država: Latvija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CdT — Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Država: Luksemburg
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CEDEFOP — Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja
Mjesto: Thessaloniki
NUTS kod: EL
Država: Grčka
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: CPVO — Ured Zajednice za biljne sorte
Mjesto: Angers Cedex 2
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EACEA — Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EBA — Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
Mjesto: Paris La Défense Cedex
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ECHA — Europska agencija za kemikalije
Mjesto: Helsinki
NUTS kod: FI
Država: Finska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EDA — Europska obrambena agencija
Mjesto: Ixelles
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EEA — Europska agencija za okoliš
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK
Država: Danska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EFCA — Europska agencija za kontrolu ribarstva
Mjesto: Vigo
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIB — Europska investicijska banka
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Država: Luksemburg
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIGE — Europski institut za ravnopravnost spolova
Mjesto: Vilnius
NUTS kod: LT
Država: Litva
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EIT — Europski institut za inovacije i tehnologiju
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU
Država: Mađarska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EMA — Europska agencija za lijekove
Mjesto: Amsterdam
NUTS kod: NL
Država: Nizozemska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ENISA — Agencija Europske unije za kibersigurnost
Mjesto: Maroussi
NUTS kod: EL
Država: Grčka
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ERCEA — Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ESMA — Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
Mjesto: Paris
NUTS kod: FR
Država: Francuska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: eu-LISA — Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde
Mjesto: Tallin
NUTS kod: EE
Država: Estonija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurojust — Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL
Država: Nizozemska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EuropolL — Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL
Država: Nizozemska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy”
Mjesto: Barcelona
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FRA — Agencija Europske unije za temeljna prava
Mjesto: Vienna
NUTS kod: AT
Država: Austrija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FRONTEX — Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL
Država: Poljska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GSA — Agencija za europski GNSS
Mjesto: Prague
NUTS kod: CZ
Država: Češka
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: EU-OSHA — Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Mjesto: Bilbao
NUTS kod: ES
Država: Španjolska
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SESAR-Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zajedničko poduzeće S2R — Zajedničko poduzeće Shift2Rail
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SRB — Jedinstveni sanacijski odbor
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE
Država: Belgija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge savjetovanja u području upravljanja

Referentni broj: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) vodeće je tijelo EU-a za ovaj poziv na nadmetanje. Sljedeća tijela EU-a uključena su ovaj poziv Ured BEREC-a, CdT, CEDEFOP, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, Zajedničko poduzeće „Fusion for Energy”, FRA, FRONTEX, GSA, eu-OSHA, Zajedničko poduzeće SESAR, Zajedničko poduzeće S2R, SRB. Cilj je ovog poziva na nadmetanje sudjelujućim tijelima EU-a osigurati višegodišnji komplet usluga savjetovanja u području upravljanja u pogledu poslovne transformacije i operativnog razvoja potrebnog za poboljšanje vrijednosti tijela EU-a, učinkovitosti i djelotvornosti.

Sposobnost ponuditelja mora obuhvatiti puni životni vijek usluga savjetovanja o upravljanju, od strateške analize, kroz strateško planiranje, do provedbe i uvođenja usluga upravljačkih politika, procesa i alata, tj. i razvoj i uvođenje metoda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 128-311695

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.1.5)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena ukupna vrijednost
Umjesto:

Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000,00 EUR

Glasi:

Vrijednost bez PDV-a: 50 000 000,00 EUR

Broj odjeljka: II.2.6)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost
Umjesto:

Vrijednost bez PDV-a: 45 000 000,00 EUR

Glasi:

Vrijednost bez PDV-a: 50 000 000,00 EUR

Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 06/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 13/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 09/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
Glasi:
Datum: 16/09/2019
Lokalno vrijeme: 14:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Upute za nadmetanje ažurirane su s označenim promjenama i objavljene na sljedećoj poveznici: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=5026