Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 376100-2020

11/08/2020    S154

Luxembourg-Luxembourg: Levering af grøn elektrisk energi til EU-institutionerne i Storhertugdømmet Luxembourg

2020/S 154-376100

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048 — 400, route d’Esch
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité OIL.06 — secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: CdT — Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Postadresse: 12E, rue Guillaume Kroll, bâtiment Drosbach
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EURSC — European Schools (European School Luxembourg I)
Postadresse: 23, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1515
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EIB — Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ESM — Den europæiske stabilitetsmekanisme
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EPPO — Den Europæiske Anklagemyndighed
Postadresse: 1, rue du Fort Thuengen
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1499
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Palais de la cour de justice, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EURSC — European Schools (European School Luxembourg II)
Postadresse: 6, rue Gaston Thorn
By: Bertrange
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-8628
Land: Luxembourg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af grøn elektrisk energi til EU-institutionerne i Storhertugdømmet Luxembourg

Sagsnr.: OIL/LUX/2020/OP/0014
II.1.2)Hoved-CPV-kode
09310000 Elektricitet
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Genstanden for nærværende udbud er levering af grøn elektrisk energi til følgende EU-institutioner eller organer i Luxembourg:

— Europa-Kommissionen;

— Europa-Parlamentet (EP);

— Den Europæiske Unions Domstol;

— Den Europæiske Revisionsret;

— Den Europæiske Investeringsbank (EIB);

— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT);

— Europaskolerne i Luxembourg (EEI og EEII);

— Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM);

— Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 700 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUXEMBOURG.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af grøn elektrisk energi til EU-institutionerne i Storhertugdømmet Luxembourg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 33 700 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/09/2020
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2020
Tidspunkt: 14:30
Sted:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/08/2020