Tjenesteydelser - 376789-2015

Vis forkortet udgave

27/10/2015    S208

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende gennemførelse, overvågning og evaluering af foranstaltningerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU for at mindske omkostningerne ved etablering af infrastruktur til højhastighedsbredbånd og lette tværsektorielt samarbejde om etablering af ikt-infrastruktur — SMART 2015/0001

2015/S 208-376789

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 22.7.2015, 2015/S 139-255598)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling B1 — Lovgivningskoordinering og erhverv, att. hr. Wolf-Dietrich Grussmann, kontorchef, BU25, 04/054, 1049 Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: den centrale økonomiafdeling. E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Bemærk:

Kontrakten er ikke blevet tildelt.

Oplysninger om indgivelse af klager kan rekvireres hos:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdeling R2 — Finanser, att. Marie-Christine Laffineur, kontor: BU 25, 04/024, 1049 Bruxelles, BELGIEN. E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu