Tjenesteydelser - 377790-2018

30/08/2018    S166

Belgien-Bruxelles: Forum for interessenter inden for international havforvaltning

2018/S 166-377790

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)
Postadresse: Avenue du Bourget 1
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1140
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/EASME
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3998
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3998
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forum for interessenter inden for international havforvaltning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79421000 Projektstyring, undtagen bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette er et udbud i form af en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt for at vælge en tjenesteyder, der skal oprette og drive et »sekretariat«, der vil etablere regulær dialog blandt interessentgrupper inden for området for international havforvaltning. Formålet for disse tjenester er at bringe repræsentanter, udøvere og eksperter fra relevante aktør- og interessentgrupper sammen. Den vil ydermere støtte opfølgningen af dagsordenen for international havforvaltning og oprette en regulær dialog om EU's bestræbelser på at forbedre international havforvaltning.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79421200 Projektering, undtagen bygge- og anlægsarbejder
79421100 Tilsyn med projekter, undtagen bygge- og anlægsarbejder
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
55520000 Cateringvirksomhed
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokalerne udpeget af kontrahenten, undtagen møder, der skal afholdes i EASME's eller Europa-Kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette er et udbud i form af en offentlig udbudsprocedure med henblik på at indgå en tjenesteydelseskontrakt for at vælge en tjenesteyder, der skal oprette og drive et »sekretariat«, der vil etablere regulær dialog blandt interessentgrupper inden for området for international havforvaltning. Formålet for disse tjenester er at bringe repræsentanter, udøvere og eksperter fra relevante aktør- og interessentgrupper sammen. Den vil ydermere støtte opfølgningen af dagsordenen for international havforvaltning og oprette en regulær dialog om EU's bestræbelser på at forbedre international havforvaltning.

De opgaver, der skal udføres af kontrahenten, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet i afsnit 1).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 44
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Kontraktens indledende varighed vil være 22 måneder (maks. markedsvolumen på 750 000 EUR) med mulighed for fornyelse for yderligere 22 måneder (maks. markedsvolumen på 750 000 EUR).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EMFF arbejdsprogram for 2018. Genstand 1.3.1.4. Forum for interessenter — international havforvaltning.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2018
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/10/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i punkt I.3)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i punkt I.3)

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2018