Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 378232-2014

Vis forkortet udgave

06/11/2014    S214

Belgien-Bruxelles: Undersøgelse vedrørende »Højtydende databehandling i EU: fremskridt vedrørende gennemførelsen af den europæiske strategi for højtydende databehandling« — SMART 2014/0021

2014/S 214-378232

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi
Postadresse: BU 33 03/35
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: hr. Augusto Burgueño Arjona
Mailadresse: cnect-ri-hpc-smart-2014-0021@ec.europa.eu
Telefon: +32 22992471
Fax: +32 22993127

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/15362

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Undersøgelse vedrørende »Højtydende databehandling i EU: fremskridt vedrørende gennemførelsen af den europæiske strategi for højtydende databehandling« — SMART 2014/0021.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med undersøgelsen er at følge fremskridtet vedrørende gennemførelsen af den europæiske strategi for højtydende databehandling (HPC), at fremlægge udviklingen i det europæiske HPC-økosystem (f.eks. investeringer, forvaltning, marked, anvendelse mv.), at indsamle data og fremlægge dokumentation for indvirkningen og afkastet af HPC-investeringer i innovation og økonomiske fremskridt i EU, samt levere yderligere handlinger og idéer, der supplerer eller støtter implementeringen af den europæiske strategi for HPC.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 79310000 Markedsanalyse

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 172 350 EUR

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af de krævede opgaver. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
SMART 2014/0021.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 68-115857 af 5.4.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0663100/00-22
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.10.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: IDC Italia srl.
Postadresse: viale Monza 14
By: Milano MI
Postnummer: 20127
Land: Italien
Mailadresse: gcattaneo@idc.com
Telefon: +39 0228457374
Fax: +39 0228457333
Internetadresse: http://www.idcitalia.com

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 172 350 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 11
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 79,56 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horizon 2020.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, att. Augusto Burgueño Arjona
Postadresse: Direktorat C: Spidskompetencer i videnskab, afdeling C.01 — e-infrastruktur, kontor: BU 33 03/35
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: augusto.burgueno-arjona@ec.europa.eu
Telefon: +32 22992471
Fax: +32 22993127
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.10.2014