Roba - 378466-2019

TINazivHrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice
NDBroj dokumenta378466-2019
PDDatum objave09/08/2019
OJBroj izdanja153
TWMjestoZAGREB
AUNaziv naručiteljaHrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (13148821633)
OLIzvorni jezikHR
HDRubrikaRoba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaHR
AAVrsta naručitelja4 - Pružatelj komunalnih usluga
HAEU Institution-
DSDokument je poslan06/08/2019
DTRok09/09/2019
NCUgovor2 - Roba
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a31682540 - Oprema za trafostanice
RCNUTS kodHR03
HR04
IAInternetska adresa (URL)www.hops.hr
DIPravna osnovaDirektiva o nabavi subjekata u vodnom, energetskom, prometnom i poštanskom sektoru 2014/25/EU