Tjenesteydelser - 378775-2019

12/08/2019    S154    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Malta-Marsa: Levering af undersøgelse med henblik på en forståelse af asylrelateret migration (SAM)

2019/S 154-378775

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 148-363136)

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: EASO — Det Europæiske Asylstøttekontor
By: Marsa
NUTS-kode: MT001
Postnummer: 1917
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af undersøgelse med henblik på en forståelse af asylrelateret migration (SAM)

Sagsnr.: EASO/2019/734
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det specifikke formål med SAM-projektet er at gennemføre en storstilet undersøgelse af asylsøgere og modtagere af international beskyttelse indlogeret i 3 europæiske lande — Belgien, Frankrig og Norge (lande, der er genstand for undersøgelsen). De indsamlede oplysninger vil primært blive brugt til opnåelse af en bedre forståelse af push- og pullfaktorer, rejseberetninger og forventninger til integrationen hos befolkningsgrupper i modtagelsescentrene. Kvantitative data og kvalitative informationer vil blive indsamlet direkte fra befolkningsgrupperne i modtagelsesområdet ved hjælp af en foruddefineret prøveudtagningsprotokol. Det vil resultere i en rapport, som EASO vil bruge til interne formål.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 148-363136

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 02/09/2019
Læses:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 14:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 03/09/2019
Tidspunkt: 11:00
Læses:
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: