Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 383855-2018

04/09/2018    S169

Belgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o pružanju usluga — podrška ekosustavu za Copernicus i svemirsku politiku EU-a — br. 712/PP/2018/FC

2018/S 169-383855

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 165-376103)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: grow-i3-fwc@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor o pružanju usluga — podrška ekosustavu za Copernicus i svemirsku politiku EU-a — br. 712/PP/2018/FC

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora o pružanju usluga za aktivnosti usmjerene na jačanje uporabe i usvajanju podataka i informacija Copernicus-a. Može se tražiti ograničeni broj zadataka u pogledu promicanja provedbe Svemirske strategije za Europu i drugih srodnih svemirskih programa (npr. Galileo, Obzor 2020. – svemir i popratni okvirni program za istraživanje i inovacije – svemirski dio; nadzor i praćenje u svemiru (Space Surveillance and Tracking – SST); Govsatcom) i obrane.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/08/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 165-376103

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2.
Grupa br.: all
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje. Datum.
Umjesto:
Datum: 01/11/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 31/10/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7.
Grupa br.: all
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda. Datum.
Umjesto:
Datum: 05/11/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 06/11/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

Rok za pitanja pomaknut će se na 23.10.2018.

Rok za odgovore pomaknut će se na 25.10.2018.