Usluge - 383872-2021

28/07/2021    S144

Hrvatska-Zagreb: Usluge na području odnosa s javnošću

2021/S 144-383872

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 104-274293)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: Radnička cesta 80
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalna služba za nabavu
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391994
Telefaks: +385 15391810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
Adresa profila kupca: www.fzoeu.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame Sovjak

Referentni broj: E-VV-10/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je pružanje stručne pomoći Naručitelju u svezi usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame „Sovjak“.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/07/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 104-274293

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 02/08/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 06/09/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 02/08/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 06/09/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: