Tjenesteydelser - 383922-2020

14/08/2020    S157

Danmark-Vejen: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 157-383922

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Larsen
E-mail: mala@vejen.dk
Telefon: +45 51421693
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt på fornyelse af Esri Enterprise Licens Agreement (ELA)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fornyelse af Entreprise License Agreement (ELA). System- og driftsaftale samt konsulentaftale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Med bagrund i en grundig markedsundersøgelse og -dialog, er det kommunens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et tilsvarende sammenhængende (som vi har idag) system fra andre leverandører. Nuværende løsning understøtter i høj grad organisationen og bidrager til opfyldelsen af GIS-strategien i Vejen Kommune.

De andre løsninger på markedet vurderes ikke, at kunne opfylde de kriterier om understøttelse af interne processer og arbejdsmetoder vores nuværende løsning opfylder, da der gives afkald på en væsentlig grad af fleksibilitet og sammenhæng som vurderes nødvendig for opgaveløsningen i Vejen Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vejen Kommune vurderer efter markedsundersøgelse og -dialog, at det kun er Esri Platformen, der kan levere den ønskede løsning, og at denne kun kan købes hos Geoinfo A/S, da der er tale om en Esri Enterprise Licens Agreement (ELA). Det konkluderes, at det eneste GIS system, der kan opfylde alle krav fra IT-, GIS- samt digitaliseringsstrategien er ESRI platformen. ESRI platformen er en totalløsning, hvor både back end og frontend er til stede og platformen understøtter optimalt - og som de eneste - den arbejdsgang og organisatoriske struktur Vejen Kommune har.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 007-010627

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Geoinfo A/S
CVR-nummer: 15524286
Postadresse: Stationsparken 37, 4
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Internetadresse: https://www.geoinfo.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Intet mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/08/2020