Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 384386-2021

29/07/2021    S145

Portugal-Lissabon: Vedligeholdelse og forbedring af STCW-informationssystemet (STCW-IS)

2021/S 145-384386

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for søfartssikkerhed (EMSA)
Postadresse: Praca Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT1 Continente
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: OPEN42021@emsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.emsa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse og forbedring af STCW-informationssystemet (STCW-IS)

Sagsnr.: EMSA/OP/4/2021
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72260000 Programmelrelaterede tjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet og den fremtidige rammeaftale omfatter vedligeholdelse og forbedring af STCW-IS, der er udviklet og drives af EMSA. Yderligere oplysninger kan findes i de offentliggjorte udbudsdokumenter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PT Portugal
Hovedudførelsessted:

EMSA's hovedkvarter og kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vil resultere i en rammeaftale, der omfatter vedligeholdelse og forbedring af STCW-IS, der er udviklet og drives af EMSA. Yderligere oplysninger kan findes i de offentliggjorte udbudsdokumenter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan med henblik på vedligeholdelsestjenester fornys op til to gange for 12 måneder ad gangen, men kun inden udløbet af rammeaftalen og efter udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tillæg G og H skal efter anmodning sendes til den særlige e-mailadresse OPEN42021@emsa.europa.eu, og efter anmodning være ledsaget af en behørigt udfyldt og underskrevet fortrolighedserklæring, der kan findes i bilag X til udkastet til rammeaftale (i dokument Bilag I.55 FWC (IT) bilag I – XVI). Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger om dette emne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2021
Tidspunkt: 15:00
Sted:

De elektronisk modtagne bud vil blive åbnet i Det Europæiske Søfartssikkerhedsagenturs kontorer, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGAL eller eksternt, i lyset af Covid-19-omstændighederne.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

For yderligere oplysninger se bestemmelserne i opfordringen til afgivelse af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationsmidler, der er angivet i afsnit I.3), inden for de sidste fem kalenderdage før fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at forlænge denne frist og offentliggøre udvidelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at tilmelde sig udbuddet på adressen i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433766
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/07/2021