Usluge - 384549-2021

30/07/2021    S146

Italija-Ispra: Okvirni ugovor za ubrzano starenje sustava nakon obrade vozila

2021/S 146-384549

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport
Poštanska adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra (VA)
NUTS kod: ITC41 Varese
Poštanski broj: I-21027
Država: Italija
E-pošta: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8935
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za ubrzano starenje sustava nakon obrade vozila

Referentni broj: JRC/IPR/2021/OP/1818-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71336000 Usluge tehničke podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

JRC treba ocijeniti, kako u svrhu istraživanja, tako i u svrhu nadzora tržišta, trajnost uređaja nakon obrade radi kontrole emisija onečišćujućih tvari iz vozila. Svrha je poziva na nadmetanje sklapanje okvirnog ugovora za usluge usmjerene na ubrzano starenje uređaja nakon obrade vozila koji se ispituju.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71336000 Usluge tehničke podrške
90715000 Usluge ispitivanja onečišćenja
90731000 Usluge u vezi s onečišćenjem zraka
90743000 Usluge u vezi s onečišćenjem otrovnim tvarima
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITC41 Varese
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor za ubrzano starenje sustava nakon obrade vozila.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
31/08/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/07/2021