TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 384647-2022

15/07/2022    S135

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2022/S 135-384647

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 2963 4750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Pedersen
E-mail: Michelle.Amanda.Kjaer.Pedersen@stukuvm.dk
Telefon: +45 21430684
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9f6d8b5-1d29-4411-99b9-8518e9214579/homepage
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b9f6d8b5-1d29-4411-99b9-8518e9214579/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering af test, afklaring, instruktion og studiestøtte til ordblinde på videregående uddannelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale om levering af test, afklaring, instruktion og studiestøtte til ordblinde på videregående uddannelser

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Rammeaftalen med de 12 tilhørende delaftaler kan både blive tildelt samlet, til en leverandør eller til flere leverandøre

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af test, afklaring, instruktion og studiestøtte til ordblinde på videregående uddannelser

Delkontraktnr.: 12 delkontrakter
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med ydelserne i Rammeaftalen er, at identificere ordblindhed og dermed støtteberettigelse i SPS-ordningen ved mistanke om ordblindhed hos studerende, der ikke tidligere er blevet testet for ordblindhed.

Der skal derfor udvikles værktøjer der understøtter nedenstående områder:

Ydelsen omfatter således test med Ordblindetesten samt eventuelt supplerende test.

Identificere den studerendes støttebehov på uddannelsen i relation til den konkrete studiemæssige kontekst.

Yde instruktion til den studerende i brug af læse-skriveteknogier, som bevilges i SPS-ordningen samt eventuelt andre former for læse- og skriveteknologiske redskaber, som den studerende kan drage nytte af i relation til uddannelsen.

Yde studiestøtte. Studiestøttetimer kan eksempelvis indeholde hjælp til overblik og strukturering af en opgave, strategier til bearbejdning af tekster eller studiematerialer som en del af læseforståelsesarbejdet samt hjælp til at tage nye fagbegreber i brug.

Målgruppen for rammeaftalen er studerende med ordblindhed, men nogle af ydelserne vil også i et vist omfang skulle leveres til studerende med andre funktionsnedsættelser.

Rammeaftalen er opdelt regionsvis i 12 delaftaler. Der er 6 delaftaler for korte og mellemlange videregående uddannelser og 6 delaftaler for lange videregående uddannelser. Bornholm er adskilt fra Region Hovedstaden med egne delaftaler.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/10/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der foreligger ikke yderligere oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2022