Roba - 386240-2019

14/08/2019    S156    - - Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Dubrovnik: Vodomjeri

2019/S 156-386240

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 107-261992)

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Vodovod Dubrovnik d.o.o.
00862047577
V. Nazora 19
Dubrovnik
20000
Hrvatska
Telefon: +385 20642087
E-pošta: niksa.buslje@vodovod-dubrovnik.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vodovod-dubrovnik.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava vodomjera za pitku vodu, vodomjera s radio modulom i radijske opreme

Referentni broj: VV-03/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38421100
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava vodomjera za pitku vodu, vodomjera s radio modulom i radijske opreme.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 107-261992

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 17/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 17/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: