Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 387856-2019

16/08/2019    S157    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aalborg: Massespektrometer

2019/S 157-387856

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7F
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vanesa Breko
E-mail: vabr@adm.aau.dk
Telefon: +45 61967125

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2d77654a-3b35-4292-aae6-9947ccd23de1/homepage

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Artikel 32 Single Cell ICP-MS

Sagsnr.: 2019-131-00485
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet institut for byggeri og anlæg har behov for at købe Single Cell ISP-MS. Instrumentet skal være i stand til at kvantificere metalindholdet i encellede organismer i suspension - fx alger i søvand - og skal samtidig kunne kvantificere indholdet af metaller i opløsning. Hertil skal benyttes en såkaldt Single Ce/1 ICP-MS, som har et special-designet prøveintroduktionssystem og en meget høj dataopsamlingshastighed (100 000 datapunkter per sekund eller bedre). Der er pt kun en producent på markedet, der tilbyder sådan en løsning. Instrumentet skal have en høj følsomhed (atto gram, 10-18 g eller bedre), da det er væsentligt at kunne kvantificere eksempelvis tungmetaller, som typisk forekommer i lave koncentrationer i miljøprøver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 396 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på køb af Single Cell Automation Kit.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aalborg Universitet institut for byggeri og anlæg har behov for at købe Single Cell ISP-MS. Instrumentet skal være i stand til at kvantificere metalindholdet i encellede organismer i suspension - fx alger i søvand - og skal samtidig kunne kvantificere indholdet af metaller i opløsning. Hertil skal benyttes en såkaldt Single Ce/1 ICP-MS, som har et special-designet prøveintroduktionssystem og en meget høj dataopsamlingshastighed (100 000 datapunkter per sekund eller bedre). Der er pt kun en producent på markedet, der tilbyder sådan en løsning. Instrumentet skal have en høj følsomhed (atto gram, 10-18 g eller bedre), da det er væsentligt at kunne kvantificere eksempelvis tungmetaller, som typisk forekommer i lave koncentrationer i miljøprøver.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: LAB Denmark / Analytical
CVR-nummer: 37860034
Postadresse: Tonsbakken 16-18
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2740
Land: Danmark
E-mail: info@labanalytical.dk
Telefon: +45 61621805

Internetadresse: https://analytical.lab.se/dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 396 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2019