Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 38871-2017

TINazivBelgija-Bruxelles: Studija o srebrnoj ekonomiji — SMART 2015/0038
NDBroj objave obavijesti38871-2017
PDDatum objave02/02/2017
OJBroj izdanja SL S-a23
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H: Digital Society, Trust and Security, Unit H2: Digital Social Platforms
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan23/01/2017
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti7 - Obavijest o sklopljenim ugovorima
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude9 - Ne primjenjuje se
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
73200000 - Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPravna osnovaKlasična direktiva 2004/18/EZ