Varer - 389516-2020

19/08/2020    S160

Danmark-København: Uorganiske basiskemikalier

2020/S 160-389516

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Gehring Krogh
E-mail: cgk@biofos.dk
Telefon: +45 32685615
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/135909334.aspx
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. udbud af kemikalier

II.1.2)Hoved-CPV-kode
24310000 Uorganiske basiskemikalier
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

BIOFOS vil afholde markedsdialog vedr. et kommende udbud af kemikalier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24213000 Calciumhydroxid
24311520 Natriumhydroxid
24320000 Basiskemikalier
24413000 Ammoniak
24965000 Enzymer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

BIOFOS skal i gang med udbud af kemikalier, herunder lud, kalciumprodukter, ammoniak, skumdæmper og enzymer.

BIOFOS ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde. Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med mødet er at forsøge at få udbuddet og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.

Dialogmødet afholdes den 27. august 2020 kl. 13.00-15.00 online via Microsoft Teams.

Tilmelding til dialogmødet sker ved at skrive til Camilla Krogh på cgk@biofos.dk med angivelse af virksomhedsnavn og e-mailadresser på de personer i virksomheden, som ønsker at deltage (maksimalt 2 deltagere pr. virksomhed). Tilmelding skal ske senest den 26. august 2020 kl. 10.00. Efter tilmeldingsfristen vil de angivne e-mailadresser modtage et link til mødet.

Alle opfordres ligeledes til at sende eventuelle spørgsmål inden dialogmødet. Spørgsmål sendes til Camilla Krogh.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et referat, som lægges på BIOFOS' hjemmeside.

Følgende materiale vil være tilgængeligt på BIOFOS's hjemmeside (https://biofos.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/) fra den 18. august 2020:

- Forhåndsmeddelse

- Dagsorden og præsentation

- Udkast til udbudsmateriale.

Der kan komme yderligere informationer senere.

Det er virksomhedens eget ansvar at holde sig opdateret.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet forventes at blive delt op i 5 delaftaler:

- Delaftale 1: Ammoniak

- Delaftale 2: Natriumhydroxid

- Delaftale 3: Kalciumprodukter

- Delaftale 4: Skumdæmper

- Delaftale 5: Enzymer.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2020