Roba - 390598-2019

19/08/2019    S158    - - Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Gume za teška i laka vozila

2019/S 158-390598

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 140-344148)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske autoceste d.o.o.
57500462912
Širolina 4
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirjana Gluhak Kolar
Telefon: +385 16009762
E-pošta: mirjana.gluhak-kolar@hac.hr
Telefaks: +385 14694473
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hac.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Gume za vozila

Referentni broj: H 219/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34350000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Gume za vozila.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 140-344148

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 20/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 20/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/08/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: