Usluge - 391685-2018

08/09/2018    S173

Belgija-Bruxelles: Tehnička podrška razvoju i provedbi politike obnovljivih izvora energije (RES): „Potencijal za harmonizaciju i usklađivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi vjetroelektrana na kopnenim i izvanobalnim lokacijama“

2018/S 173-391685

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 153-350138)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička podrška razvoju i provedbi politike obnovljivih izvora energije (RES): „Potencijal za harmonizaciju i usklađivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi vjetroelektrana na kopnenim i izvanobalnim lokacijama“

Referentni broj: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog ugovora analizirati potencijal za harmonizaciju i usklađivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi u pogonu, održavanju i razgradnji vjetroelektrana i njihovoj izgradnji na kopnenim i izvanobalnim lokacijama.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/09/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 153-350138

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 14/09/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 28/09/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 18/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 01/10/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: