Varer - 392021-2020

Submission deadline has been amended by:  469052-2020
21/08/2020    S162

Danmark-Randers: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2020/S 162-392021

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet 1
By: Randers C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: kevin.lousen@randers.dk
Telefon: +45 89151198
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Bergstrøm Rossen
E-mail: pia.rossen@fredericia.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredericia.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
CVR-nummer: 29189919
Postadresse: Torvet 5
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Hermansen
E-mail: niels.hermansen@herning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
CVR-nummer: 29189927
Postadresse: Kirkestræde 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Eliassen
E-mail: me@holstebro.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ikast-Brande Kommune
CVR-nummer: 29189617
Postadresse: Rådhusstrædet 6
By: Ikast
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Schlie
E-mail: besch@ikast-brande.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ikast-brande.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29199897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Besarta Krasniqi
E-mail: beskr@kolding.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kolding.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
By: Nytorv 9
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Vildana Zubcevic
E-mail: viz@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29189641
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Janni Bjerregaard Skræm
E-mail: jbs@silkeborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.silkeborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bodil Sandgaard Larsen
E-mail: bodil.sandgaard.larsen@svendborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Sofie W. Christensen
E-mail: ansoc@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejle.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29189773
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Juhler
E-mail: laju@sonderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sonderborg.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2b52e397-5c39-4eed-b99f-8d70b9d0fc7a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2b52e397-5c39-4eed-b99f-8d70b9d0fc7a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2b52e397-5c39-4eed-b99f-8d70b9d0fc7a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af daginstitutionsmøbler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af daginstitutionsmøbler til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39161000 Børnehavemøbler
39110000 Sæder, stole, m.v. og dele dertil
39100000 Møbler
39120000 Borde, skabe, skriveborde og bogreoler
39531000 Gulvtæpper
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

De kommuner som har tilsluttet sig aftalen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af daginstitutionsmøbler. Udbuddet omfatter ikke andre produkter end dem, som naturligt hører inden for de på tilbudslisten beskrevne produktkategorier, dvs. at eksempelvis møbler til personalerum, tavler og vægdekorationer ikke er omfattet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Baggrunden for ikke at opdele i delkontrakter fremgår af udbudsbetingelserne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ingen krav herom.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav om at tilbudsgiveren skal opfylde mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

— Erfaring med udførelse af opgaver af tilsvarende art og omfang. Der skal angives min. 3 referencer, der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Med tilsvarende art og omfang menes:

Tilsvarende art:

— Levering af møbler til daginstitutioner inkl. rådgivning/vejledning om indretning.

Tilsvarende omfang:

— Kontrakt(er) som har løbet i min. ét år på tidspunktet for tilbudsfristen, og som hver har en årlig værdi på min. 500 000 DKK og min. 25 leveringsadresser. For så vidt angår igangværende rammeaftaler gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien. Det vil sige at tilbudsgiverne skal angive min. 3 referencer, som alle 3 opfylder de ovenstående krav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenfor.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se krav i udbudsmaterialet inkl. bilag.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/10/2020
Tidspunkt: 12:05
Sted:

Randers

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2020