Tjenesteydelser - 393378-2020

21/08/2020    S162

Danmark-Brabrand: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2020/S 162-393378

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette-Sasja Elkjær Krogsdal
E-mail: kmee@aarhus.dk
Telefon: +45 41855396
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0501a75a-ae21-4f09-9ee8-26f76f1590c0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0501a75a-ae21-4f09-9ee8-26f76f1590c0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0501a75a-ae21-4f09-9ee8-26f76f1590c0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af byggeteknisk rådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ejendomme udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver, genopretning, renovering og energirenovering på en række forskellige bygningstyper, som Aarhus Kommune råder over. Det er bl.a. skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, administrationsbygninger, lokalcentre, døgninstitutioner, fritidsbygninger, biblioteker, lagerbygninger, erhvervsbygninger, boliger, udlejningsbygninger o.lign.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 63 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Statik

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomme ønsker at gøre brug af certificerede statikere til konstruktionsklasse 2-4 til en række forskellige renoverings- og nyetableringsprojekter, herunder bl.a.

- Dimensionering ifm. udskiftning/renovering af tagkonstruktioner

- Bæreevneberegninger v. gennemboring af bærende konstruktioner

- Bæreevneberegninger v. placering af ventilationsaggregat på tag

- Statiske beregninger ifm. byggeansøgninger.

Det forventes at rådgiver har kendskab til og erfaring med en række forskellige konstruktions-typer, herunder:

- Stålkonstruktioner

- Betonkonstruktioner

- Trækonstruktioner

- Murstenskonstruktioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 1 ønskes indgået med 2 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Klimaskærm

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nedenstående beskriver typiske opgaver som ejendomme ønsker rådgivning til inden for fagområdet klimaskærm. Disse ydelser omfatter både nybyggeri (ikke over 500 000) og genopretning/vedligehold af eksisterende klimaskærmselementer på Aahus Kommunes bygningsmasse.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

- Viden om og erfaring med opbygning af forskellige klimaskærmselementer, herunder:

- Terrændæk

- Ydervægge

- Tage

- vinduer/døre udskiftning

- etagedæk

- Tag komplettering

- Nedbrydning

- Tilstandsrapport/bygningsrapport (simple rapporter)

- Viden om nyeste teknologier

— Energiberegninger og -optimering ifm. udskiftning/renovering af klimaskærmselementer

- Energiscreening (vurdering af energisparepotentiale).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 2 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomme udfører renovering/opdatering og udskiftning af eksisterende elinstallationer og generelt indendørs og udendørs belysningsanlæg – i sjældnere tilfælde også nyetablering af elinstallationer. I den forbindelse, søger ejendomme rådgivningsydelser til nyetablering og udvidelser af elinstallationer samt ombygning/renovering af eksisterende elinstallationer.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

- Opdateret viden om Sikkerhedsstyrelsen lovgivning på området (seneste nye lovgivning i 2019) herunder:

- Verifikation af store og små elinstallationer

- Elinstallationsrapporter efter huseftersynsordningen

- Alle gældende regler om L-AUS

- Kendskab til nyeste installationsmateriel herunder muligheder med materiel af typen SCHUKO

- Opkobling på Aarhus Kommunes netværk

- Energioptimering/-renovering af belysningsanlæg

- Energiscreening af eksisterende elinstallationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 3 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS- og Ventilation

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ud over de generelt beskrevne rådgivningsydelser, som omfatter alle delaftaler, beskrives i nedenstående typiske opgaver inden for VVS- og ventilationsområdet som ejendomme beskæftiger sig med og ønsker rådgivning til. Det er typisk renoverings-/udskiftningsopgaver i eksisterende byggeri og kun i sjældnere tilfælde er der tale om etablering af nye anlæg eller installationer, hvor disse ikke findes i forvejen.

Det drejer sig om opgaver inden for brugsvands- og varmeinstallationer samt øvrige VVS-installationer og arbejder omkring ventilationsaggregater og -anlæg generelt. Der er brug for rådgivning med viden og kompetencer inden for diverse arbejder for ovennævnte kategorier. De forventede, typiske ydelser er oplistet længere nede.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

1) Brugsvand:

- Generelle brugsvandinstallationer

- Dimensionering

- Legionella

- Fejlfinding/registrering/kortlægning

- Kendskab til potentiale for afhjælpning af afkølingsproblemer.

2) Diverse vvs-installationer:

- Idrætsanlæg

- Sprinkler

- Springvand

- Køleanlæg

- Kendskab til de nyeste teknologier.

3) Varmeinstallation:

- Dimensionering

- Energioptimering

- Kendskab til potentiale for afhjælpning af afkølingsproblemer

- Fejlfinding/registrering/kortlægning

- Alternative varmekilder - fx jordvarme, solvarme, pillefyr, gaskedler mm.

4) Ventilation:

- Dimensionering

- Energiscreening og -beregninger (vurdering af energisparepotentiale)

- Fejlfinding/registrering/kortlægning

- Optimering af eksisterende anlæg/aggregater.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 4 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Mange af de bygninger, som ejendomme drifter og vedligeholder, har eller skal have CTS-anlæg. I den forbindelse ønsker ejendomme rådgivningsydelser til nyetablering, til-/udbygning og ombygning af CTS-anlæg i Aarhus Kommunes bygninger.

Rådgiverens ydelser omfatter, men er ikke afgrænset til:

- Kendskab til de nyeste teknologier

- Kendskab til kommunikationsprotokoller

- Kendskab til styringsprincipper

- Kendskab til funktionsafprøvning

- Erfaring med commissioning

- Kendskab til Indregulering af vand, varme og ventilationsanlæg

- Kendskab til adciterede anlæg som f.eks. ABA-anlæg

- Erfaring med commissioning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 5 ønskes indgået med 5 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kloak

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomme udfører en række opgaver inden for kloakområdet og søger i den forbindelse rådgivningsydelser til diverse kloakeringsarbejder.

Rådgiveren skal have indgående kendskab til nedenstående opgaver, som omfatter, men ikke er afgrænset til:

- TV-inspektion

- Kloakseparering

- Regnvand

- Spildevand

- Kloakservice

- Kloakrenovering

- Strømpeforing/coating

- Omfangsdræn

- Anlægsarbejde

- Slamsugning

- Regnvandsbassin

- Udledning til åer/vandløb

- Svømmehaller og idrætsanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 6 ønskes indgået med 4 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sikring

Delkontraktnr.: Delaftale 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomme servicerer og installerer sikringsanlæg på Aarhus Kommunes bygninger og søger rådgivningsydelser ifm. nyetablering/nyetablerede sikringsanlæg og om-/udbygning af eksisterende anlæg.

Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

- Rådgiveren skal være ISO9001 certificeret

- Rådgiveren skal have kendskab til Aarhus Kommunes retningslinjer på området

- Kendskab til de nyeste teknologier

- Kendskab til software platforme

- Kendskab til gældende love og regler, herunder GDPR-lovgivningen

- Kendskab til opkobling på Aarhus Kommunes netværk

- Kendskab til F&P’s sikringsklasser

- Kendskab til risikovurdering

- Kendskab til adciterede anlæg som f.eks. CTS-anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 7 ønskes indgået med 4 rådgivere.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Solceller

Delkontraktnr.: Delaftale 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ejendomme servicerer og opsætter solcelleanlæg på Aarhus Kommunes bygninger og søger rådgivningsydelser ifm. nyetablerede anlæg og i sjældnere tilfælde om-/udbygning af eksisterende anlæg.

Det forventes at rådgiver opfylder nedenstående kompetencer. Ydelserne omfatter, men er ikke afgrænset til:

- Kendskab til nyeste teknologi

- Kendskab til gældende love og regler for opsætning og tilslutning af solcelleanlæg, herunder EU-forordningen vedr. tilslutning af solceller

- Kendskab til godkendte invertere

- Kendskab til afregningsformer

- Kendskab til solcelleanlæg med batterikapacitet

- Kendskab til solcellepaneltyper.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/12/2020
Slut: 13/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder af én eller flere omgange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af de i prækvalifikationsbetingelserne nævnte udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Følgende kriterier vægter positivt i udvælgelsen i ikke-prioriteret rækkefølge:

— At vedlagte referencer viser bred erfaring med ydelserne på den enkelte delaftale. Dette gælder de ydelser, der i kravsspecifikationen er beskrevet under hver delaftale, og de generelt beskrevne ydelser, der gælder for samtlige delaftaler.

— At vedlagte referencer afspejler at ansøgers virksomhed rummer et solidt teknisk fundament indenfor opgaveløsning på konkrete delaftale.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftale 8 ønskes indgået med 3 rådgivere.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum 1 000 000 DKK ekskl. moms for de sidste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en positiv egenkapital for de sidste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

- Har en omsætning på minimum 1 000 000 DKK ekskl. moms for de sidste 2 afsluttede regnskabsår.

- Har en positiv egenkapital for de sidste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgninger fra ansøgere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 1 referencer og maksimalt 3 referencer.

- Vedlægges der flere referencer end 3, lægges kun de 3 første til grund for vurderingen.

- Udbyder gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD’et og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag, for at udbyder vil tage referencer beskrevet i selvstændige bilag i betragtning. Udbyder opfordrer til, at beskrivelser og billeder pr. reference forsøges komprimeret til 1 A4 side, hvis der vælges at medsende bilag. Såfremt bilaget således indeholder referencer, som ikke er angivet i ESPD´et, ser udbyder bort fra referencen. Ansøger skal være opmærksom på, at ESPD’et har forrang for evt. supplerende materiale/bilag til ansøgningen.

- Ved hver reference skal angives tidspunkt for opgaveudførelse, for hvem opgaven er udført, kontaktoplysninger på modtager samt angivelse af beløb.

- For så vidt angår rammeaftaler gøres der opmærksom på, at kun aftaleforhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning vil blive godkendt som referencer.

- Med betydeligste lignende leveringer menes der referencer, der i sin karakter (indehold, omfang) er sammenlignelig med den udbudte opgave for den konkrete delaftale beskrevet i udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives minimum 1 reference.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder et CSR-bilag som bl.a. indeholder en klausul om etisk og socialt ansvar, arbejdsklausul samt uddannelsesklausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune er forpligtet til at udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke ansøgeren/tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Ansøger skal i ESPD’et i Ethics angive, hvorvidt ansøger er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund.

Desuden gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Aarhus Kommuner således forpligtet til at udelukke en ansøger/tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre ansøgeren/tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Ansøger/ tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1.

- Ansøger/ tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens§ 137, nr. 2.

- Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger/ tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers/ tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3.

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøger/ tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrence fordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4.

- Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger/ tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5.

Aarhus Kommune kan påvise, at ansøger/ tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis ansøger/ tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem

uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger/ tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. ud-budslovens § 137, nr. 6.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet istandstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2020