Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 394662-2016

10/11/2016    S217

Belgien-Bruxelles: Indsamling af data om virksomheder og andre juridiske personer

2016/S 217-394662

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Postadresse: rue de la Loi 200
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1978
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1978
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: bekæmpelse af svig.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indsamling af data om virksomheder og andre juridiske personer.

Sagsnr.: OLAF/C3/76/2016.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72320000 Databasevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt, der skal anvendes af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (European Anti-Fraud Office, OLAF) til at indsamle data om virksomheder og andre juridiske personer, som skal udgøre en informationskilde samt en datakilde til analyser. OLAF søger en kontrahent, der kan levere en forretningsrelateret database med omfattende global dækning, som indeholder detaljerede data om et bestemt antal virksomheder og enheder på verdensplan og i alle økonomiske sektorer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72314000 Indsamling og bearbejdning af data
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Hovedudførelsesstedet for tjenesteydelserne er lokalerne hos Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (European Anti-Fraud Office, OLAF) i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Databasen skal som minimum indeholde oplysninger til at identificere virksomheden, ledende medarbejdere og aktionærer, grundlæggende finansielle data og oplysninger om beskæftigelse og virksomhedsstruktur. Der efterspørges oplysninger om, hvor virksomheden og dens datterselskaber eller filialer er placeret samt oplysninger om ejerskabsforbindelser mellem virksomheder. Dataene skal desuden muliggøre identificering af grænseoverskridende og indenlandske datterselskaber og filialer, herunder deres art og antal og de pågældende deltagelses- og kontrolprocentsatser.

Se de tekniske specifikationer.

Alle dataene skal hentes fra pålidelige kilder. Databasen skal indeholde de nyeste data samt historiske data og ajourføres regelmæssigt og rettidigt mindst én gang om måneden, næsten uden undtagelse. Produktet skal også muliggøre udvælgelse af visse data fra databasen til yderligere analyse efter nærmere bestemte kriterier, enten ved at eksportere dataene med en supplerende funktion eller gennem manipulation af dataene ved hjælp af tilhørende software.

Databasen skal være tilgængelig for OLAF og kan anvendes af offentligt ansatte, hvis disse arbejder på og/eller samarbejder i forbindelse med projekter, der er bestilt af OLAF eller tiltag, der hører under OLAF, og som kræver adgang til databasen. Tjenesteydelser, som sikrer kontinuerlig adgang til databasen og dens anvendelse (dvs. til brugersupport, online hjælp, der støttes af en helpdesk, som kan kontaktes via telefon og e-mail, undervisning og dokumentation), skal være inkluderet i pakken.

Søgninger i databasen skal være mulige ud fra dele af virksomhedens navn eller det nationale registreringsnummer/momsregistreringsnummer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten skal indgås for en indledende periode på 1 kalenderår og kan forlænges årligt op til 3 gange. Den samlede varighed af rammekontrakten vil ikke overstige 4 år. Dens fornyelse skal være automatisk og under samme betingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet — eTendering-frontoffice via webadressen i punkt I.3) Kommunikation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/01/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Fransk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/01/2017
Tidspunkt: 13:30
Sted:

European Anti-Fraud Office, rue Joseph II 30, front desk, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan bemyndige 1 repræsentant til at deltage i åbningen af buddet.

Anmodningen om deltagelse i åbningsmødet skal sendes til: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu senest den 23.12.2016, kl. 16:00.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2016