Tjenesteydelser - 396434-2019

22/08/2019    S161    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Fredericia: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

2019/S 161-396434

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Janne Dissing Nikolajsen
Telefon: +45 72106947
E-mail: janne.dissing@fredericia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f23cbe0-441c-49a9-a701-6fa63d214ee7/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f23cbe0-441c-49a9-a701-6fa63d214ee7/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbud af personlig pleje og praktisk bistand til Fredericia Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der er alene tale om en høring.

I overensstemmelse med Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) påtænker Fredericia Kommune at udbyde personlig pleje og praktisk bistand, jf. nedenfor:

Frit leverandørvalg indenfor

1) praktisk bistandæ

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i Fredericia Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter Udbudslovens § 7 (light-regimet).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om en høring.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/08/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Høringsfrist: 30.8.2019 kl. 12:00

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/08/2019