Varer - 397903-2019

23/08/2019    S162    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Skive: Sportsrekvisitter og -udstyr

2019/S 162-397903

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Jeanette Andersen
Telefon: +45 99155622
E-mail: jand@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112006140.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/

I.1)Navn og adresser
Favrskov Kommune
29189714
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
E-mail: indkoeb@favrskov.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk

I.1)Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
29189455
Nordre Kajgade 1
Hobro
9500
Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk

I.1)Navn og adresser
Rebild Kommune
29189463
Hobrovej 110
Støvring
9530
Danmark
E-mail: indk@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk

I.1)Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Danmark
E-mail: indkobsteamdist@skanderborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.1)Navn og adresser
Syddjurs Kommune
29189978
Lundbergsvej 2
Ebeltoft
8400
Danmark
E-mail: indkob@syddjurs.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1)Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
E-mail: udbud@viborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112006140.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112006140.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Eu-udbud på indkøb og levering af sports-, idrætsudstyr og genoprtæningsrekvisitter til Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37400000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af sports-, idrætsudstyr og genoptræningsrekvisitter til Jysk Fællesindkøb herunder Favrskov, Rebild, Mariagerfjord, Skanderborg, Syddjurs, Norddjurs, Viborg og Skive Kommune. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af sports-, idrætsudstyr og genoptræningsrekvisitter til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Den forventede omsætning pr. år: 5 000 000 DKK. Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i bilag 3 - Tilbudsliste i udbudsmaterialet. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og produktgrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 2 - Kravspecifikationen og bilag 3 - Tilbudsliste i udbudsmaterialet samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Ordregiver har valgt ikke at opdele udbuddet i delaftaler, ud fra en vurdering af, hvad markedet kan levere, samt hvad der giver bedste økonomiske incitament herunder stordriftsfordele, og de bedste vilkår for både ordregiver og tilbudsgiver. Rammeaftalen er gældende fra den 1.12.2019 til den 30.11.2021 og er uopsigelig for begge parter. Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb. Pr. 1.4.2020 tilslutter Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild og Syddjurs Kommune sig aftalen på produktgrupperne under trænings- og genoptræningsrekvisitter.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Rammeaftalen er uopsigelig for begge parter i forlængelsesperioden. Meddelelse herom skal gives til leverandøren senest 3 måneder før aftaleudløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår, have en positiv egenkapital,

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår, have en årlig omsætning svarende til 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 3. Udbuddets omfang),

- Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne i Mercell under fanen "Udvælgelse".

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår, have en positiv egenkapital,

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår, have en årlig omsætning svarende til 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 3. Udbuddets omfang),

- Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne i Mercell under fanen "Udvælgelse".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår, have en positiv egenkapital,

- Tilbudsgiver skal i det seneste afsluttede regnskabsår, have en årlig omsætning svarende til 2 gange den forventede årlige omsætning (oplyst i pkt. 3. Udbuddets omfang).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Ved sammenlignelige referencer forstås, at:

- -Tilbudsgiver skal løbende have leveret sports-, idrætsudstyr og genoptræningsrekvisitter til referencen, en offentlig eller privat kunde med mange leveringsadresser, i mindst 1 år.

Referencen skal have haft en samlet omsætning på sports-, idrætsudstyr og genoptræningsrekvisitter på minimum 800 000 DKK ekskl. moms pr. år.

Referencelisten skal indeholde referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelse af opgaven og omsætning.

Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne i Mercell under fanen "Udvælgelse".

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal løbende have leveret sports-, idrætsudstyr og genoptræningsrekvisitter til referencen, en offentlig eller privat kunde med mange leveringsadresser, i mindst 1 år.

Referencen skal have haft en samlet omsætning på sports-, idrætsudstyr og genoptræningsrekvisitter på minimum 800 000 DKK ekskl. moms pr. år.

Referencelisten skal indeholde referencen, kontaktperson med navn og telefonnummer, periode for udførelse af opgaven og omsætning.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK pr. år. Tilbudsgiver skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Ordregiver er berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2. Mariagerfjord Kommune: I det tilfælde at betingelserne for indhentelse af børneattest er opfyldt, skal en sådan indhentes af tilbudsgiver. Ordregivers regler og retningslinjer f.eks. røgfri områder, generelt respekteres og overholdes af tilbudsgiver.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, nr. 1 til 3.Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137. Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet. Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne i Mercell under fanen "Udelukkelsesgrunde".

Dokumentation for udelukkelse og egnethed:

— Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere,

— Årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste afsluttede regnskabsår, som tilbudsgiver har anvendt til udfyldelse af oplysninger i Mercell under fanen "Udvælgelse". Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger vedrørende egenkapital og omsætning. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sit årsregnskab eller ikke er forpligtet til at oplyse de krævede oplysninger, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere egenkapital og omsætning på anden passende måde, jf. Udbudsloven § 154, stk. 2,

— Tilbudsgivers oplysninger afgivet i Mercell under fanen "Udvælgelse" udgør den endelige dokumentation for referencerne, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2019