Roba - 398483-2021

05/08/2021    S150

Njemačka-Karlsruhe: Nabava instrumenta MC-ICP-MS-a visoke razlučivosti

2021/S 150-398483

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.8 — Nuclear Safeguards and Forensics
Poštanska adresa: PO Box 2340
Mjesto: Karlsruhe
NUTS kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Poštanski broj: 76125
Država: Njemačka
Osoba za kontakt: Procurement Department
E-pošta: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8921
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava instrumenta MC-ICP-MS-a visoke razlučivosti

Referentni broj: JRC/KRU/2021/OP/1807-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

JRC u Karlsruheu planira kupiti multikolektor ICP-MS sa sustavom uvođenja uzoraka postavljenim u komori za rukovanje rukavicama za analizu radioaktivnih uzoraka. Oprema će se upotrebljavati za analizu radioaktivnih i neradioaktivnih uzoraka unutar okvira nuklearne forenzičke istrage i istraživanja. Ugovor o nabavi mora uključivati dodatne usluge kao što su isporuka relevantne dokumentacije, integracija i umjeravanje opreme, jamstvene i povezane usluge.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38433100 Maseni spektrometri
38433000 Spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

PO Box 2340, 76125 Karlsruhe, NJEMAČKA

II.2.4)Opis nabave:

Nabava instrumenta MC-ICP-MS-a visoke razlučivosti.

II.2.14)Dodatni podaci

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
15/09/2021

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje dostupnu na adresi navedenoj u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/07/2021