Usluge - 39857-2021

26/01/2021    S17

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja programske podrške za poslovne informacije

2021/S 017-039857

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 252-636847)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806432
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci

Referentni broj: 131/20-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212482 Usluge razvoja programske podrške za poslovne informacije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci. Detaljan opis predmeta nabave odnosno opis poslova koji čine predmet nabave nalazi u dokumentu pod nazivom Predmet nabave – eHZZO, koji je prilog ovog DON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
21/01/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 252-636847

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 28/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 05/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 28/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 05/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: