Tjenesteydelser - 399749-2020

26/08/2020    S165

Danmark-København: Ekspertbistand vedrørende kommunikation, bevidstgørelse og brugerstøtte til gennemførelsen af CLMS og Copernicus' tværgående »in situ« datakoordinering

2020/S 165-399749

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 147-360670)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ekspertbistand vedrørende kommunikation, bevidstgørelse og brugerstøtte til gennemførelsen af CLMS og Copernicus' tværgående »in situ« datakoordinering

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/20/005
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79410000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud fokuserer på kommunikations-, bevidstgørelses- og brugerudbredelsesaktiviteter til støtte for EEA's gennemførelse af Copernicus-landovervågningstjenesten og EEA's tværgående koordinering af Copernicus' »in situ«-komponent. Agenturet sigter mod at indkøbe rådgivningstjenester hovedsageligt internt (i EEA's lokaler) og i begrænset omfang eksternt (i kontrahentens lokaler eller andetsteds). Kontrahenten skal levere rådgivning og tjenesteydelser inden for de vigtigste områder af skræddersyet kommunikation, bevidstgørelse og brugerudbredelse med henblik på at forbedre synligheden, anerkendelsen, udbredelsen og indvirkningen af EEA's landovervågningstjenesten og in situ-koordineringstjenester og -produkter blandt nøglebrugersamfund. De interne eksperter anmodes om dagligt at samarbejde med EEA's Copernicus- og kommunikationsteam.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 147-360670

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 31/08/2020
Tidspunkt: 16:00
Læses:
Dato: 11/09/2020
Tidspunkt: 14:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 14/09/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: