Varer - 400033-2020

26/08/2020    S165

Danmark-Glostrup: Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)

2020/S 165-400033

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/322057
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277643&B=FVST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bilflådestyringssystem: yderligere markedsdialog

Sagsnr.: 2020-42-134-00048
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fødevarestyrelsen ønsker at invitere til markedsdialog og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input til Fødevarestyrelsens foreløbige udkast til kravspecifikation og tilbudsliste.

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde et bilflådestyringssystem, samt evt. et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen kan inkludere software, service og support.

Flådestyringssystemet anvendes til at GPS tracke biler, således at opgaver, kørsel og omkostninger kan optimeres. Det overvejes at anskaffe en løsning med nøglefri adgang til bilerne, samt bilbookingsystem.

Bemærk: denne markedsdialog afholdes som opfølgning på en tidligere markedsdialog i 2020 og er fokuseret på at drøfte vores udkast til kravspecifikation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fødevarestyrelsen ønsker at invitere til markedsdialog og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input til Fødevarestyrelsens foreløbige udkast til kravspecifikation og tilbudsliste.

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde et bilflådestyringssystem, samt evt. et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen kan inkludere software, service og support. Flådestyringssystemet anvendes til at GPS tracke biler, således at opgaver, kørsel og omkostninger kan optimeres. Det overvejes at anskaffe en løsning med nøglefri adgang til bilerne, samt bilbookingsystem.

Bemærk, at denne markedsdialog afholdes som opfølgning på en tidligere markedsdialog i 2020 og er fokuseret på at drøfte vores udkast til kravspecifikation

Ønske om rekvirering af udkast til kravspecifikation og tilbudsliste, samt kommentar ark, kan ske ved henvendelse til:

Specialkonsulent, Craig Till Reumert på mail: crtre@fvst.dk

Såfremt Fødevarestyrelsen finder det relevant vil der på baggrund af indsendte kommentar ark til kravspecifikationer og tilbudsliste afholdes individuelle dialogmøder.

Tilmelding bør ske til specialkonsulent, Craig Till Reumert på mail: crtre@fvst.dk senest kl. 12.00. d. 1. september 2020.

Dato for evt. individuelle møder med potentielle tilbudsgivere på baggrund af potentielle tilbudsgivers evt. input til kravspecifikation og tilbudsliste forventes afholdt d. 3. september i vores hovedkontor i Glostrup eller på Skype.

Fødevarestyrelsen forbeholder sig af ressourcemæssige hensyn retten til at begrænse antallet af dialogpartnere. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Fødevarestyrelsen ønsker at sammensætte gruppen af dialogpartnere sådan, at den er repræsentativ for markedet, set i forhold til virksomhedens størrelse, geografi og aktivitetsområder.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i markedsdialog accepterer, at Fødevarestyrelsen kan anvende alle indkomne oplysninger i Fødevarestyrelsens udbudsmateriale. Det bemærkes, at Fødevarestyrelsen ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. Fødevarestyrelsen vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser.

Fødevarestyrelsen vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændringsforlag, spørgsmål, m.v. Høringsfasen har alene til formål at give Fødevarestyrelsen mere viden om, hvad der findes af produkter på markedet og evt. få input til udkast til kravspecifikation og tilbudsliste m.v. for at sikre, at den kommende rammeaftale bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler brugernes behov og markedet i øvrigt. Fødevarestyrelsen forbeholder sig dog adgang til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for evt. uddybende spørgsmål.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af markedsdialog.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2020