Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 400034-2020

26/08/2020    S165

Danmark-København: Diverse medicinske apparater og produkter

2020/S 165-400034

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Sørensen
E-mail: cls@ski.dk
Telefon: +45 25230393
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1738eae-a95b-471b-aa46-2f01f32a4fe8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1738eae-a95b-471b-aa46-2f01f32a4fe8/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1738eae-a95b-471b-aa46-2f01f32a4fe8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genbrugshjælpemidler - pulje 2

Sagsnr.: 50.99
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

På vegne af de danske kommuner, skal SKI udbyde endnu et udbud indenfor genbrugshjælpemidler. Udbuddet forventes at blive offentliggjort i Q1 2021 og forventes at omfatte:

- manuelle kørestole

- siddepuder

- tryksårsforebyggende skummadras (kat. 4)

- manuelt betjente glide- og vendehjælpemidler

- motoriserede vendeprodukter.

Det forventes at det forpligtende udbud omfatter 12 delaftaler med en leverandør pr. delaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 243 204 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Opdelt pr. produktgruppe

Delkontraktnr.: Udbydes i 10-15 delaftaler
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udvalgte genbrugshjælpemidler med tilhørende service- og konsulentydelser.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/03/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

SKI inviterer branchen til dialogmøde.

Nu er SKI’s første genbrugshjælpemiddelaftale trådt i kraft, og kommunerne køber ind på de aftaler, der er blevet indgået.

Hen over foråret blev det besluttet, at SKI på vegne af de danske kommuner, skal udbyde en pulje to, som kommer til at omfatte:

- manuelle kørestole

- siddepuder

- tryksårsforebyggende skummadras (kat. 4)

- manuelt betjente glide- og vendehjælpemidler

- motoriserede vendeprodukter.

I den forbindelse vil SKI gerne invitere branchen til dialogmøder, så vi kan få mulighed for at vende vores erfaringer fra pulje 1, tendenser i markedet samt konditioner for samhandlen.

Lignende dialogmøder afholdes ligeledes med brugerorganisationer samt den kommunale ekspertgruppe: – på den måde søger vi at involvere alle interessenter forud for det omfattende arbejde med at udvikle kravspecifikationerne.

For at understøtte en bred deltagelse fra branchen har vi valgt at afholde 2 dialogmøder – et i Øst- og et i Vestdanmark.

Mødet i Østdanmark afholdes den 23. september 2020 fra klokken 13.30 til 16.00.

Mødet afholdes i SKI’s lokaler på H. C. Hansens Gade 4, 2300 København Ø.

Mødet i Vestdanmark afholdes den 24. september 2020 fra klokken 13.30 til 16.00.

Mødet afholdes på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle.

Grundet Corona-situationen er vi nødsaget til at vide præcis hvor mange, der deltager i vores dialogmøder. Derfor er det vigtigt, at I tilmelder det præcise antal deltagere senest onsdag den 9. september 2020.

Tilmelding kan ske pr. mail til cls@ski.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2020