TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 401694-2020

27/08/2020    S166

Portugal-Lissabon: Levering af IKT-tjenester til EODC

2020/S 166-401694

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Postadresse: Praça Europa 4
By: Lisbon
NUTS-kode: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-mail: OPEN312020@emsa.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.emsa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6981
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af IKT-tjenester til EODC

Sagsnr.: EMSA/OP/31/2020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende udbedrende vedligeholdelse, operationel støtte og udviklende vedligeholdelse af EODC (Earth Observation Data Centre, jordobservationsdatacentret).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen er opdelt i to moduler. Angående modul 1, udbedrende vedligeholdelse, herunder helpdesk til håndtering af applikationshændelser, vil der blive anmodet om tjenesteydelser baseret på specifikke kontrakter med fast pris med en forventet varighed på seks måneder hver. Angående modul 2, udviklende vedligeholdelse, vil der blive anmodet om ændringer til de EODC-komponenter, der er identificeret i løbet af rammeaftalens løbetid, baseret på en anmodning om tjenesteydelser til kontrahenten, kontrahentens specifikke vurdering af indsatsen og på specifikke kontrakter med fast pris.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/12/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EMSA's lokaler, Lissabon, Portugal.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Personer, der ønsker at deltage, bedes sende en anmodning (senest fem kalenderdage før datoen for åbning af buddene) til følgende dedikerede e-mailadresse: OPEN312020@emsa.europa.eu med angivelse af navnet på den person, der vil deltage, og på den tilbudsgiver, vedkommende repræsenterer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433031
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
By: Luxembourg
Land: Luxembourg
Internetadresse: www.curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/08/2020