Tjenesteydelser - 403866-2019

27/08/2019    S164    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Kolding: Administration af energi

2019/S 164-403866

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 159-393506)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
SERVIA A.m.b.a.
40 53 22 85
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
Telefon: +45 28441866
E-mail: mejo@servia.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/352196

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Energibesparelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71314200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af indberetningsberettigede energibesparelser i henhold til Aftalen af 16.12.2016, revideret den 1.10.2018, om Energiselskabernes energispareindsats (herefter ”Energispareaftalen”) og bekendtgørelse nr. 717 af 8.7.2019 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder (herefter ”Bekendtgørelsen”).

Der udbydes 8 delaftaler:

— Delaftale 1: TREFOR Varme A/S,

— Delaftale 2: TREFOR Varme A/S,

— Delaftale 3: TREFOR Varme A/S,

— Delaftale 4: TREFOR El-Net A/S,

— Delaftale 5: TREFOR El-Net A/S,

— Delaftale 6: TREFOR El-Net A/S,

— Delaftale 7: TREFOR El-Net A/S,

— Delaftale 8: TREFOR El-Net A/S.

På hver 10 000 000 kWh, som alle skal leveres inden den 1.12.2020. Leverandøren skal tydeligt oplyse, om der bydes på delaftale 1, delaftale 2, delaftale 3, delaftale 4, delaftale 5, delaftale 6, delaftale 7 og/eller delaftale 8, herunder om der bydes ind med forskellige priser på delaftalerne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/08/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 159-393506

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 00:00
Læses:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: