S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 405472-2015

Prikaži smanjeni prikaz

18/11/2015    S223    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Italija-Parma: Nabava iz mnoštva („crowdsourcing”): učinkovito uključivanje zajednica u procjenjivanje rizika za hranu i hranu za životinje

2015/S 223-405472

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 21.10.2015, 2015/S 204-369564)

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIJA. E-pošta: efsaprocurement@efsa.europa.eu

Umjesto 

IV.3.4) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

25.11.2015.

IV.3.8) Uvjeti za otvaranje ponuda:

2.12.2015 (10:30).

[...]

Glasi 

IV.3.4) Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:

15.1.2016.

IV.3.8) Uvjeti za otvaranje ponuda:

22.1.2016 (14:30).

[...]