Varer - 408037-2019

30/08/2019    S167    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Rønne: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2019/S 167-408037

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bornholms Regionskommune
26696348
Ullasvej 23
Rønne
3700
Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
Telefon: +45 56921041
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
NUTS-kode: DK014

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112594153.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale til udbud af konventionelle og økologiske fødevarer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kommentarer til høringsmaterialet kan indsættes i "Høring - Kommenteringsskema", med tydeligt markering af, hvor i udbudsmaterialet høringsvaret vedrører. Eventuelle filer uploades via kommunikationsfanen.

Høringen lukker den 26. september kl. 12:00.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune forbereder udbud af konventionelle og økologiske fødevarer og sender i denne forbindelse Kravspecifikation, Udbudsbetingelser samt Tilbudsliste i høring.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/10/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2019