Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 409973-2019

02/09/2019    S168    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Tilrettelæggelse af undervisning til SMV'er om forbrugerrettigheder

2019/S 168-409973

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Postadresse: Office MO59 04/21
By: Brussels
NUTS-kode: BE1
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5255
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tilrettelæggelse af undervisning til SMV'er om forbrugerrettigheder

Sagsnr.: JUST/2019/RCON/PR/CO02/0071
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med kontrakten er at fortsætte udviklingen og tilrettelæggelsen af undervisning om forbrugerrettigheder til SMV'er. Projektets overordnede formål, undervisning af SMV'er, opnås gennem en lagdelt tilgang. 1 »hovedunderviser« pr. medlemsstat, der udpeges på baggrund af vedkommendes viden om forbrugerlovgivning og erfaring inden for voksenundervisning, der uddanner »lokale undervisere« (f.eks. repræsentanter for SMV'er). Disse tilbyder herefter undervisning til SMV'er. Undervisningsmateriale tilbydes online på websiden »Customer Law Ready« (5 moduler om handlendes nøgleforpligtelser, der udspringer af forbrugerlovgivning, tilpasset medlemsstaters nationale regler; undervisningsmanual). SMV'er kan stille spørgsmål og læse mere om ofte stillede spørgsmål. Deltagere i undervisningskurser kan opnå et deltagelsescertifikat ved vellykket at udføre en online-test.

I forbindelse med dette projekt skal der rettes særlig opmærksomhed mod nyetablerede virksomheder, mikrovirksomheder og små virksomheder samt deres eksisterende supporttjenester og uddannelsestilbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrahenten bør udføre opgaverne nedenfor og bygge videre på de eksisterende strukturer og materialer for »Consumer Law Ready« med følgende 4 målsætninger:

— udvikling af en strategi for at tilbyde undervisning til SMV'er om EU's lovgivning vedrørende forbrugerkontrakter og markedsføring i online-miljøet gennem formidlere såsom virksomheder og forbrugersammenslutninger. Strategien vil omfatte en kommunikationsplan (der er baseret på en grundig analyse), identificering og anvendelse af de bedste kanaler (både offline og online) til at levere denne type informationer til virksomhederne i EU og skal inkludere funktioner til at udveksle praksisser mellem formidlerne. Kommunikationsplanen, og særligt dets pr-aktiviteter, skal revideres regelmæssigt for at sikre maksimal effektivitet.

— varetagelse af, at materialet holdes opdateret, inklusive de nuværende 5 undervisningsmoduler for SMV'er om EU's lovgivning om forbrugerkontrakter og markedsføring i online-miljøet. Modulerne sammenfattes på en kortfattet måde med eksempler på nøgleoplysninger om forbrugerlovgivning, der er relevant for SMV'er, til alle medlemsstater og på alle EU-medlemsstaters sprog. De bruges af både af hovedundervisere og lokale undervisere i deres kurser. I lyset af nylige og kommende lovgivningsmæssige ændringer vil det være nødvendigt at tilpasse de eksisterende moduler.

— gratis tilgængeliggørelse af undervisningsmodulerne, relateret materiale og støtte til tilrettelæggelse og levering af undervisningen til virksomheds- og forbrugersammenslutninger samt andre interessenter, der kunne levere en sådan undervisning og uddanne deres undervisere. Disse formidlere vil blive opfordret til at anvende modulerne til at levere undervisningsprogrammer til SMV'er om deres forpligtelser.

— tilrettelæggelse, hen mod kontraktens udløb, af en konference med hele interessentbasen, inklusive forbruger- og virksomhedssammenslutninger, iværksættergrupper, aktører inden for retsvæsenet og nationale myndigheder, med henblik på at indsamle holdninger og skabe bevidsthed om arbejdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan fornys 1 gang for en periode på 18 måneder, men kun før betaling af restbeløbet og efter udtrykkelig skriftlig aftale mellem begge parter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Forbrugerprogram

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

For britiske tilbudsgivere:

Vær opmærksom på, at efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU vil reglerne om adgang til EU's udbudsprocedurer for økonomiske aktører, der er etableret i tredjelande, gælde for ansøgere eller tilbudsgivere fra Det Forenede Kongerige, alt afhængigt af resultatet af forhandlingerne. Hvis en sådan adgang ikke muliggøres af de gældende retlige bestemmelser, kan ansøgere eller tilbudsgivere fra Det Forenede Kongerige blive udelukket fra udbudsproceduren.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/08/2019