Usluge - 410533-2021

12/08/2021    S155

Španjolska-Alicante: Natječaj za projektiranje infrastrukture za borbu protiv krivotvorenja s pomoću Blockathona

2021/S 155-410533

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante
NUTS kod: ES521 Alicante / Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9147
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9147
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Natječaj za projektiranje infrastrukture za borbu protiv krivotvorenja s pomoću Blockathona

Referentni broj: OTH/1239/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71230000 Organizacija natječaja za projekt u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72222300 Usluge informacijske tehnologije
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je izazova projektirati infrastrukturu za usklađivanje temeljenu na tehnologiji lanca blokova kojom će se provjeravati identitet proizvoda i razmjenjivati podaci među svim stranama u lancu opskrbe. Njezinim protokolom poduprijet će se evidentiranje robe koju su skenirali proizvođači, logistički subjekti, carinska i druga provedbena tijela. Kombiniranjem identifikacije proizvoda, tokenizacijom, serijskom nabavom i kriptografskim zaštitnim mjerama lanca blokova osigurat će se značajno poboljšanje mjera protiv krivotvorenja.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.10)Kriteriji za odabir sudionika:

Kriteriji su detaljno opisani u pravilima natječaja.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Ograničeni
Broj sudionika koji će se razmatrati: 6
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Kriteriji su detaljno opisani u pravilima natječaja.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/09/2021
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Datum: 25/11/2021
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

Najveći proračun za ovaj projektni natječaj iznosi 100 000 EUR. 50 000 EUR za honorar i 50 000 EUR za nagradu pobjedniku natječaja. Najveći proračun za honorar iznosit će 10 000 EUR po natjecatelju (ili skupini natjecatelja).

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:

Nagrada i honorari bit će isplaćeni predstavniku sudionika (u slučaju zajedničke prijave predstavniku konzorcija) jednokratno bankovnim prijenosom u roku od najviše 60 dana od datuma obavijesti o rezultatima.

IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: ne
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija o natječaju bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

U slučaju nedostupnosti ili prekida u funkcioniranju elektroničkih sredstava komunikacije navedenih u odjeljku I.3) zadnjih pet kalendarskih dana prije roka za zaprimanje navedenog u odjeljku IV.2.2), javni naručitelj zadržava pravo produljiti ovaj rok i objaviti produženje roka na internetskoj adresi iz odjeljka I.3), bez prethodne objave ispravka ovom pozivu na nadmetanje. Gospodarske subjekte zainteresirane za ovu nabavu pozivamo da se prijave za poziv na nadmetanje na adresi iz odjeljka I.3) kako bi primali obavijesti o objavama novih informacija ili dokumenata.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/08/2021