Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 410604-2015

Vis forkortet udgave

21/11/2015    S226

Luxembourg-Luxembourg: Revision af indhold og form af Rettens beretninger (KPI 3)

2015/S 226-410604

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Den Europæiske Revisionsret, att. afdelingen for udbudsprocedurer og kontrakter, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg, LUXEMBOURG. Tlf. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu


Bemærk:

Kontrakten er ikke blevet tildelt.

Af hensyn til effektivitet og sparsommelighed og på grund af ændrede behov fra den ordregivende myndighed vil Retten revidere udbudsmaterialet. I denne sammenhæng kan kontrakten blive genstand for en fornyet offentliggørelse, og Retten kan overveje at tildele kontrakten til 1 revisor i stedet for 2.