Radovi - 412220-2020

02/09/2020    S170

Hrvatska-Ivanec: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2020/S 170-412220

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 147-361930)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: IVKOM–Vode d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 91920869215
Poštanska adresa: Ivanec, V. Nazora 96b
Mjesto: Ivanec
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42240
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ranko Zbodulja
E-pošta: ranko.zbodulja@ivkom.hr
Telefon: +385 42770556
Telefaks: +385 42781307
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ivkom-vode.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava radova na dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže aglomeracije Ivanec

Referentni broj: VN-01-20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi za nabavu radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi po grupama u okviru Projekta „Sustav odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec".

— Grupa 1: Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje

— Grupa 2 :Sanacija postojećeg sustava odvodnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/08/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 147-361930

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/09/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/09/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/09/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 18/09/2020
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: