Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgien-Bruxelles: Levering af professionelle kaffemaskiner og beslægtede tjenester

2016/S 228-414644

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: 1049
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Regionsudvalget
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af professionelle kaffemaskiner og beslægtede tjenester.

Sagsnr.: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42968100 Drikkevareautomat
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af professionelle kaffemaskiner og beslægtede tjenester:

— parti 1: »levering af kommercielle kaffemaskiner og beslægtede tjenester«

— parti 2: »levering af automatiske kaffemaskiner og beslægtede tjenester«.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af kommercielle kaffemaskiner og beslægtede tjenester

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42968100 Drikkevareautomat
39711310 Elektriske kaffemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

hovedstadsregionen Bruxelles og omegn (Belgien).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af kommercielle kaffemaskiner og beslægtede tjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

48 måneder for varekontrakten og 60 måneder for kontrakten vedrørende vedligeholdelse og reparation, som betales på timebasis.

Begrundelse for en rammekontrakt, der varer længere end 4 år: De maskiner, som indkøbes ved slutningen af kontrakten, skal omfattes af en forebyggende vedligeholdelses- og reparationstjeneste, der betales på timebasis.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af automatiske kaffemaskiner og beslægtede tjenester

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42968100 Drikkevareautomat
39711310 Elektriske kaffemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles' hovedstadsregion og omegn (Belgien), Luxembourg (Storhertugdømmet Luxembourg) og Strasbourg (Frankrig).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af automatiske kaffemaskiner og beslægtede tjenester.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

48 måneder for varekontrakten og 60 måneder for kontrakten vedrørende vedligeholdelse og reparation, som betales på timebasis.

Begrundelse for en rammekontrakt, der varer længere end 4 år: De maskiner, som indkøbes ved slutningen af kontrakten, skal omfattes af en forebyggende vedligeholdelses- og reparationstjeneste, der betales på timebasis.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal vedlægge identifikationsoplysninger (se bilag 1 til udbudsmaterialet) og samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiveren skal vedlægge dokumentation med navn på det land, hvor vedkommende er etableret eller har sit hovedkontor som påkrævet af lovgivningen i det land, hvor vedkommende er etableret.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten.

NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

— kopi af regnskaber (balancer og driftsregnskaber) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de seneste 3 år, skal tilbudsgiveren vedlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra en tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende

— erklæring vedrørende samlet årlig omsætning i de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Parti 1:

For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, specifik, årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 250 000 EUR.

Parti 2:

For at blive valgt skal tilbudsgiveren fremlægge bevis for en gennemsnitlig, specifik, årlig omsætning for de seneste 3 regnskabsår på 800 000 EUR.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

en liste over primære offentlige og/eller private kontrakter med direkte relation til genstanden for denne kontrakt, og som blev udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af værdi, varighed, påbegyndelsesdato og komplette kontaktoplysninger (navn på kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) for offentlige eller private modtagere.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Parti 1:

Der kræves udførelse af 6 kontrakter med en mindsteværdi på 15 000 EUR.

Parti 2:

Der kræves udførelse af 6 kontrakter med en mindsteværdi på 25 000 EUR.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/01/2017
Tidspunkt: 17:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/01/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises). Tilbudsgivere med ønske om at deltage skal skriftligt underrette afdeling OIB.02.002 Offentlige indkøb (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden budåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

36 måneder efter tildeling.

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 Interesserede parter bedes tilmelde sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.

Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.

Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.

2) Kaffemaskinerne skal for parti 1 leveres i hovedstadsregionen Bruxelles.

Kaffemaskinerne skal for parti 2 leveres på følgende måde (til vejledende formål) ved de ordregivende myndigheders forskellige lokaliteter: hovedstadsregionen Bruxelles og omegn (69 %), Luxembourg (17 %) og Strasbourg (14 %).

3) Forvaltningsorganer vil muligvis blive omfattet af kontrakten som ordregivende myndigheder (inden for en grænse på 10 % af den samlede kontraktværdi for alle forvaltningsorganer sammenlagt), hvis de på tidspunktet for offentliggørelsen af dette udbud ikke var blevet oprettet officielt endnu eller ikke var under stiftelse og derfor ikke kunne anføre nogen formel angivelse i opfordringen til afgivelse af bud.

4) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2016