Varer - 417604-2019

05/09/2019    S171    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Hillerød: Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug

2019/S 171-417604

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2, Blok E, st.
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Telefon: +45 29779883

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mobilt CT-Scanner til Neuro på Rigshospitalets Nordfløj

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33110000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb, installation og idriftssættelse af Mobilt CT-Scanner fra BrainLab.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb, installation og idriftssættelse af Mobilt CT-Scanner fra BrainLab.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Den ønskede skanner er fokuseret til brug i forbindelse med neurokirurgiske indgreb på Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet, herunder specielt stereotaktiske biopsier af ikke operable tumorer, dyb hjernestimulation ved Parkinson sygdom samt til vurdering ved tumoroperationer med brainshift. Skanneren skal integreres med Brainlab navigationssystem og have alle relevante neurororadiologiske Software pakker. For at kunne bruges i forbindelse med neurokirurgiske indgreb skal skanneren have en undersøgelses diameter større end 105 cm. Skanneren skal være mobil med et minimalt footprint for at kunne bruges individuelt på alle klinikkens 5 nye operationsstuer. Skanneren skal bruges i et rent kirurgisk miljø, derfor skal kølesystemet på skanneren være indrettet til dette brug. Skanneren skal være nem at flytte mellem de forskellige brugssteder. Skanneren skal derudover pga. dens mobilitet kunne bruges på neurointensiv afdeling til patienter i respirator således nogle flytning af patienter til røntgenafdelingen kan undgås.

Brainlab Ario er den eneste CT scanner på markedet, som opfylder nævnte krav.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Mobilt CT-Scanner til Neuro på RH

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Brainlab Sales GmbH
Postadresse: Olof-Palme-Straße 9
By: Munich
NUTS-kode: DE
Postnummer: 81829
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Postadresse: der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2019