Bygge og anlæg - 418537-2019

05/09/2019    S171    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med anlæg af bybaner

2019/S 171-418537

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Letbane I/S
34704724
Aarhus
8000 Aarhus C
Danmark
Kontaktperson: Camilla Høj Lindstrøm
E-mail: udbud@aarhusletbane.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.letbanen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Trustrup Station - Perron samt kørestrømsanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45234129
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Trustrup har ved entreprisens start 2 spor, hvoraf alene spor 1 har en perron og kørestrøm. Således benyttes spor 2, der er anlagt i 2018, ikke. Entreprisen omfatter blandt andet etablering af ny perron mellem spor 1 og 2 på Trustrup station, herunder bl.a. fundering, perron, belægning, belysning, afvanding, sporovergang samt håndtering og montering af bygherreleverancer såsom læskur og perronforkant. Entreprisen omfatter ligeledes blandt andet etablering af føringsveje for nye og eksisterende kabler, etablering af nye underføringer. Entreprisen omfatter nyt kørestrømsanlæg for spor 2, herunder blandt andet levering og montering af fundamenter og master, ophæng og køreledning, med indbygning i eksisterende køreledningsanlæg og udførelse af tests.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45234128
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Trustrup Station

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anlægsarbejdet vil primært foregå på Trustrup Station, og vil bl.a. omfatte:

- Etablering af ny perron, herunder funderings-, belægnings-, apterings- og afvandingsarbejder,

- Etablering af rampe og overgang over spor,

- Kørestrømsarbejder, herunder fundering og etablering af kørestrømsmaster, ophæng af køretråd og integration af kørestrømsanlæg i eksisterende kørestrømsanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk og/eller faglig formåen / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/10/2019
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
København Ø
2100
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2019